Nya beslut om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever och högstadieelever i årskurs 7-8
Hem Kommuner Nya beslut om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever och högstadieelever i årskurs 7-8

Nya beslut om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever och högstadieelever i årskurs 7-8

Publicerat av: Redaktionen

Barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutade idag att undervisningen på Gymnasium Skövde och i årskurs 7-8 på de kommunala högstadieskolorna fortsättningsvis ska bedrivas genom delvis fjärr- och/eller distansundervisning.

Nya beslut om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever och högstadieelever i årskurs 7-8

Syftet är att undvika trängsel i skolans lokaler.

Besluten gäller från den 8 mars till och med den 26 mars.

För gymnasieelever innebär beslutet att varje elev ska ges cirka 20 procents närundervisning under den period beslutet gäller. För högstadieeleverna blir det ett delvis nytt upplägg där årskurs 9 har närundervisning medan årskurs 7 och 8 har växelvis fjärr- och/eller distansundervisning.

– Årskurs 9 omfattas inte av beslutet då vi som huvudman vill stärka förutsättningarna, och öka möjligheterna, för dessa elever att fullfölja grundskolan. Det är fortfarande av stor vikt att skolorna planerar närundervisningen på ett sådant sätt att man undviker trängsel i lokalerna, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden och verksamheterna fortsätter att följa utvecklingen av covid-19 noggrant och är beredda att vidta nya åtgärder om förutsättningarna ändras.

Gymnasium Skövde

För Gymnasium Skövde gäller följande undantag från beslutet:

  • Gymnasiesärskolan
  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • Examinationer som skolan bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans
  • Genomförandet av arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Elever på fordons – och transportprogrammet, inriktning transport samt bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsförare
  • Elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning

Ansvarig rektor på respektive skolenhet på Gymnasium Skövde ges befogenhet att, om behov uppstår, besluta om att förlänga skoldagar och anordna undervisning på lördagar samt besluta om att förlänga vårterminen 2021 i den omfattning det behövs för att eleverna ska få garanterad undervisningstid.

Högstadieskolorna Eriksdalskolan, Helenaskolan, Vasaskolan och Stöpenskolan

För årskurs 9 i de kommunala högstadieskolorna kommer undervisning att ske på plats i skolans lokaler. För årskurs 7 och 8 kommer undervisning att ske enligt följande:

  • Vecka 10 – fjärr- och/eller distansundervisning för årskurs 8. Närundervisning för årskurs 7.
  • Vecka 11 – fjärr- och/eller distansundervisning för årskurs 7. Närundervisning för årskurs 8.
  • Vecka 12 – fjärr- och/eller distansundervisning för årskurs 8. Närundervisning för årskurs 7.

Även fortsättningsvis görs undantag för grundsärskolans årskurs 7-9 som kommer att ha undervisning som vanligt. Rektor har befogenhet att avgöra om eleverna ska få fjärr- och/eller distansundervisning beroende på vad som är lämpligt utifrån skolans verksamhet. Rektor har även befogenhet att låta elever få undervisning på plats i skolan utifrån individuella behov.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få ytterligare information från respektive skola via Vklass.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>