Nya perspektiv behövs för minskad övervikt och obesitas hos barn
Hem HÄLSA Nya perspektiv behövs för att minska övervikt och obesitas hos barn

Nya perspektiv behövs för att minska övervikt och obesitas hos barn

Publicerat av: Redaktionen

Det krävs gemensamma insatser för att bryta trenden med ökad obesitas och övervikt hos barn.

Genom ett samhällsbaserat angreppssätt, sociala utfallskontrakt och bättre mätningar kan vi skapa bättre förutsättningar för individen, och påverka trenden.

Det är några av slutsatserna från RISE och Innovation Skåne i det nationella projektet Prevention Barnfetma som nu håller på att avslutas.

Övervikt och obesitas har ökat kraftigt bland barn i Sverige och kan orsaka fysisk och psykisk ohälsa. Förutom de negativa konsekvenserna för individen leder det också till stora kostnader för samhället.

Det traditionella sättet att tänka är att övervikt och obesitas är ett problem som till största delen beror på individen.

– Övervikt ger försämrad individuell hälsa vilket i sin tur leder till ökade kostnader för samhället. Insatserna från samhällets sida har därför fokuserat på att minska obesitas på individnivå. Men vi har sett att utvecklingen är en effekt av ett samhälle som inte är anpassat för att hjälpa individer att behålla en hälsosam vikt genom livet, säger Maria Bjerstam, innovationsledare på Innovation Skåne.

Incitament för att arbeta samhällsbaserat

Ett sätt att arbeta samhällsbaserat är med så kallade sociala utfallskontrakt. Med ett samhällsbaserade angreppssätt handlar insatserna inte längre bara om individens vikt, utan om hela samhället och individens hela livssituation. Om vi till exempel kan mäta barns välbefinnande på ett bättre sätt får vi en bättre bild av hur hela samhället påverkar barns välbefinnande. Det gör att vi kan identifiera insatser som ger effekt på samhällsnivå. Det mått som används för uppföljning i dag, Body Mass Index (BMI, eller mer specifikt zBMI för barn), är enbart ett mått på förhållandet mellan längd och vikt och ger inga svar kring barns livssituation i stort.

– Genom att mäta både zBMI och barns välbefinnande får vi en mer komplett bild av hur barn mår och får på så sätt en bättre vägledning kring vilka insatser som behövs, både på individ- och samhällsnivå. Att zBMI går upp säger till exempel inte så mycket om möjliga orsaker, det kanske handlar om barnets situation i förskolan eller något annat i livet som i sin tur påverkar matsituationen eller mängden fysisk aktivitet, säger Marie-Louise Möllerberg, forskare på RISE.

Nya perspektiv behövs för minskad övervikt och obesitas hos barn

Foto: Unsplash

RISE har därför anpassat och testat existerande frågeformulär för föräldraskattning av barns välbefinnande som kan användas för att på ett kvalitetssäkrat sätt mäta förändringar i barns välbefinnande. Frågeformuläret ger också möjlighet till jämförelser mellan individer och grupper. Med mer kunskap om barns hela livssituation blir det också möjligt att arbeta med insatser som förbättrar barns livssituation på samhällsnivå. Och för det behövs samverkan mellan samhällets olika aktörer. En metod för det är så kallade sociala utfallskontrakt.

Modellen innebär att parter från olika sektorer går samman för att hantera sociala och hälsomässiga utmaningar och ger ekonomiska incitament för att arbeta i en viss riktning.

– Sociala utfallskontrakt innebär att myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhälle och andra aktörer kommer överens om vilka målen är och vilka aktiviteter som ska utföras. Samma aktörer gynnas ekonomiskt när man når resultat. Det är en bra modell för att få fler aktörer att arbeta tillsammans och på så sätt använda samhällets resurser på ett klokare sätt och se att sociala och hälsomässiga effekter har ett värde, konstaterar Marie-Louise Möllerberg.

En nationell handlingsplan behövs

Med ett samhällsbaserat angreppssätt, bättre mätningar av barns välbefinnande och ett samhälle som arbetar tillsammans med sociala utfallskontrakt skapar vi bättre förutsättningar för att minska övervikt och obesitas.

– Vi anser att det behövs en nationell handlingsplan mot övervikt och obesitas hos barn, men även hos vuxna, eftersom det är en viktig signal om att arbetet ska genomsyra hela samhället. Samtidigt ska vi inte sitta still och vänta på statlig styrning, det är en pusselbit men det viktigaste är mer samverkan och att vi driver arbetet tillsammans på bred front i samhället och att vi kan starta där vi står idag, avslutar Maria Bjerstam.

Prevention Barnfetma är ett nationellt projekt som syftar till att förebygga övervikt och obesitas bland barn 0–6 år. Projektet är finansierat av Swelife, och organisationerna RISE och Innovation Skåne har tillsammans arbetat inom initiativet för att få till ett skifte: från att bara se det individuella perspektivet till att lyfta de förutsättningarna som samhället skapar för en hälsosam livsstil. Det treåriga projektet avslutas i mars 2023.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>