Sveriges Skolledare förordar statligt huvudansvar för skolan
Hem KOMMUNER Sveriges Skolledare förordar statligt huvudansvar för skolan

Sveriges Skolledare förordar statligt huvudansvar för skolan

Publicerat av: Redaktionen

Sveriges Skolledare har svarat på remissen till utredningen Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag.

Sveriges Skolledare förordar att regeringen skyndsamt går vidare med förslag om statligt ansvar för finansiering och kompetensförsörjning, för att på sikt ha målet att genomföra ett fullt förstatligande av skolan.

– Oklara ansvarsförhållanden mellan stat och kommun har lett till bristande likvärdighet som eleverna betalar priset för. Med det här underlaget kan inte regeringen fortsätta ignorera de stora systemfel som finns i skolväsendet, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledare.

Sveriges Skolledare har ombetts svara på remissen av utredningen Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53) Förbundet ser mycket positivt på att denna utredning kommit till stånd. Utredningen har både förstärkt och breddat bilden av skolsystemets bakgrund och nuvarande läge.

Förbundet rekommenderar regeringen att inledningsvis, och i högt tempo, arbeta utifrån alternativ 2, som innebär ett statligt ansvar för finansiering, likvärdighet och kompetensutveckling. Förbundet anser att regeringen har förutsättningar att kunna genomföra förslagen inom en relativt överskådlig tidsrymd.

Sveriges Skolledare förordar statligt huvudansvar för skolan

Matz Nilsson, Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Förbundet rekommenderar däremot att regeringen på sikt har målet att fullt ut genomföra alternativ 1, som innebär ett statligt huvudmannaskap för skolan.

– Vi inser att en reform av denna dignitet är komplicerad och tar tid, men det är tid som landets elever inte har. Vi förordar ett fullständigt förstatligande men till dess det är genomfört anser vi att regeringen kan arbeta efter det mindre långtgående förslaget, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande för Sveriges Skolledare.

Sveriges Skolledare anser att en mer renodlad styrkedja i hela skolsystemet skulle leda till att skolledare i högre utsträckning kommer att kunna fokusera på de nationella målen utan att behöva ta hänsyn till lokala politiska prioriteringar. Ett statligt huvudmannaskap har förutsättningar att ge ett större professionellt handlingsutrymme med högre grad av autonomi för rektor, genom att antalet ledarnivåer minskar och behovet av uppföljande och kontrollerande administration begränsas.

Sveriges Skolledare är ett yrkes- och fackförbund för alla chefer och ledare inom utbildning. Sveriges Skolledare organiserar ca 17 000 medlemmar från förskola till högskola och är Sacos största chefsförbund.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>