Presentation av slutantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2020

På torsdag den 25 juni får närmare 11 800 elever i Göteborgsregionen besked om var de har blivit antagna till gymnasiet.

Presentation av slutantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2020 1Det sker först efter att den politiska styrgruppen för utbildningsfrågor i Göteborgsregionen (GR) har tagit beslut om antagningen.

Beslutet tas på Utbildningsgruppens sammanträde under förmiddagen samma dag. Efter mötet bjuder Utbildningsgruppen in till pressträff.

På pressträffen presenteras bland annat fördelningen av antagna till Göteborgsregionens fristående och kommunala gymnasieskolor, hur fördelningen av antagna ser ut uppdelat på olika nationella program samt hur stor andel av eleverna som är antagna till sitt förstahandsval.

GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. I samarbetet ingår Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

När: Torsdagen den 25 juni klockan 12.15

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal Trean

Material utlämnas vid pressträffen.