Nya professorer stärker högskolans kompetens inom arbetsintegrerat lärande

Nu utökar Högskolan Väst kompetensen inom arbetsintegrerat lärande.

Nya professorer stärker högskolans kompetens inom arbetsintegrerat lärande 1De två nya gästprofessorerna Elin Wihlborg och Bo Göranzon kommer att tillföra nya kunskaper inom området. Det är en del av högskolans strategiska satsning inom arbetsintegrerat lärande.

Sedan februari i år arbetar Elin Wihlborg som gästprofessor på Högskolan Västs avdelning för juridik, ekonomi, statistik och politik. Hon är professor i statsvetenskap och arbetar som proprefekt på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Universitet. Elin har gedigen forskarbakgrund och driver för närvarande flera forskningsprojekt.

– Elins breda erfarenheter är mycket värdefulla när vi nu utformar högskolans nya forskarutbildning inom AIL. Hon ger oss input och stöd både vad gäller forskarutbildningens organisation och innehåll, kommenterar Per Assmo, professor i kulturgeografi vid Högskolan Väst.

Den nya omformade forskarutbildningen för AIL beräknas starta hösten 2020.

Förstärkning inom I-AIL

Från 1 april är Bo Göranzon gästprofessor vid Informatikavdelningen på Högskolan Väst. Han är professor emeritus vid KTH med gedigen erfarenhet av att arbeta med praktisk kunskap inom informatik. Det handlar bland annat om hur det praktiska kunnandet förändras i yrken som befinner sig i ständig utveckling. Ett exempel är ingenjörsyrket där ny teknik som artificiell intelligens (AI) förändrar arbetsinnehållet på ett genomgripande sätt.

– Bo kommer framförallt att tillföra nya dimensioner inom vårt nya forskningsområde I-AIL, Industriellt arbetsintegrerat lärande som ingår i högskolans forskningsmiljö Primus. Där utvecklar vi stark forskning och utbildning inom teknik och lärande med målet att stärka svensk industri, säger Thomas Winman, avdelningschef Informatik.