Inrego tecknar avtal med Skolverket inför PISA-studie

Skolverket har efter en upphandling valt Inrego som leverantör av IT-utrustning och support i samband med skolstudierna PISA och TIMSS som genomförs under våren 2017.

Inrego tecknar avtal med Skolverket inför PISA-studie 1Under två perioder i mars och maj medverkar Skolverket i de internationella studierna TIMSS, som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8, samt PISA som prövar kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförmåga bland 15-åringar. Elever på totalt 70 skolor i landet kommer att delta i studierna och avlägga datorbaserade prov via USB-minnen.

Hälften av skolorna saknar den IT-utrustning som krävs och därför gick Skolverket ut med en upphandling av hyrdatorer och supporttjänster för att kunna genomföra proven. Valet föll på Inrego som tog hem en liknande upphandling från Skolverket 2016.

Enligt avtalet ska Inrego leverera och installera datorer på cirka 30 skolor runtom i landet inför studierna. Det handlar om 80-100 datorer per provperiod och Inrego ansvarar även för teknisk support under proven.

PISA är världens största elevundersökning och genomförs nu i ett 80-tal länder. Studien framkallade en häftig debatt i Sverige för några år sedan när det visade sig att svenska elever hade halkat långt ner på kunskaps skalan jämfört med elever i andra länder.