Nytt koncept för grundskolan - med treårig småskola
Hem SKOLNIVÅGRUNDSKOLA Nytt koncept för grundskolan – med treårig småskola

Nytt koncept för grundskolan – med treårig småskola

Publicerat av: Redaktionen

Det torde stå klart för var och en att barnen i skolan bör lära sig att läsa, skriva och räkna innan de går vidare till fördjupande studier i svenska, matematik, samhälls- och naturorientering samt främmande språk.

Det kan bli förödande för medborgarnas bildning och utbildning om skolan inte förser dem med de mest grundläggande kunskaperna och förmågorna under skolans inledande år.

De lärare som leder undervisningen under dessa viktiga skolår ska vara särskilt utbildade för ändamålet, det vill säga deras yrkesutbildning ska främst vara inriktad på grundläggande läs- och skrivinlärning samt basal matematik vad gäller addition, subtraktion och möjligen multiplikation.

Undervisning i övriga teoretiska ämnen får under de inledande skolåren stå tillbaka något till fördel för svenska och matematik. Barnen kan inte tillgodogöra sig centralt innehåll i orienteringsämnen förrän de lärt sig att läsa ordentligt och förstå innebörden i den lästa texten.

Tidigare hade vi en småskola som omfattade klass 1 och 2, varpå följde sex eller sju år i den fortsatta folkskolan. Eleverna kunde läsa, skriva, addera och subtrahera när de inledde sina studier i övriga skolämnen. Småskolan var en garant för detta. Ingen elev skulle släppas vidare till klass 3 utan att behärska de grundläggande färdigheterna i svenska och matematik.

Dagens grundskola borde bättre ta tillvara de erfarenheter som gjorts inom den tidigare småskolans ram. Lärarna var speciellt utbildade för arbete inom småskolan; de utbildades vid särskilda lärarhögskolor (seminarier).

Nytt koncept för grundskolan - med treårig småskolaDet nuvarande konceptet för grundskolan kunde lämpligen omformas så att förskoleklassen plus åk 1 och 2 utgjorde en sammanhållen småskola, vars undervisning i stor utsträckning koncentrerades på de grundläggande färdigheterna och förmågorna i svenska och matematik.

Såväl analoga som digitala läromedel kunde användas i undervisningen. Småskolans lärare skulle ges en lärarutbildning helt inriktad på undervisning i grundläggande svenska och matematik.

Den tidigare tvååriga småskolan skulle nu således bli treårig i och med att den nuvarande förskoleklassen inordnades i grundskolan, som då alltså blev tioårig. Det faktum att kravet på läsförståelse i dag är betydligt mer omfattande än tidigare samt att skolstarten tidigareläggs med ett år motiverar att den nya småskolan blir treårig.

Den ovan beskrivna ordningen med en återinförd småskola skulle avsevärt förbättra elevernas förutsättningar att kunna lämna grundskolan med godkända betyg. Nyordningen skulle också innebära att de lärare som undervisar i grundläggande svenska och matematik blev betydligt bättre rustade för uppgiften än vad som är fallet i dagens skola.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad lärare och tidigare läromedelsförläggare.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>