Hem SKOLNIVÅFÖRSKOLA Osynlig diagnos i skolan – nu finns bättre hjälp

Osynlig diagnos i skolan – nu finns bättre hjälp

Publicerat av: Redaktionen

Språkstörning är en diagnos som inte syns och ofta är svår att upptäcka.

Den innebär att man har problem med att uttrycka sig och förstå vad andra säger och den påverkar lärandet.

Osynlig diagnos i skolan – nu finns bättre hjälp

Språkstörning är så pass vanligt att alla måste ha kunskap om den. Nu lanseras ett nytt studiepaket som hjälper lärare att både uppmärksamma diagnosen och ge stöd.

Uppskattningsvis har cirka 7 procent av barn och elever i skolan en språkstörning men mörkertalet är stort.

– Språket är ett stöd för tänkandet och har du språkstörning så påverkar det all inlärning, säger Annelie Westlund som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och projektledare för myndighetens arbete med att öka kunskapen om språkstörning.

Sex lektioner med ett webbaserat studiepaket

Studiepaketet som publiceras idag är webbaserat och har tre inriktningar: förskola, grundskola samt gymnasium och vuxenutbildning. Lärare går tillsammans igenom de sex lektioner som studiepaketet innehåller och lär sig vad som kännetecknar språkstörning och hur de kan ge stöd.

Studiepaketet innehåller bland annat konkret vägledning i hur lärare kan utforma instruktioner, använda visuellt stöd och ge tydliga strukturer för elever med språkstörning samt stöd i att bedöma elevernas kunskaper. Studiepaketet innehåller även flera nyproducerade filmer som bland annat visar hur lärarna kan arbeta för att stärka elevernas arbetsminne och långtidsminne.

Studiepaketet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare och specialpedagoger i samarbete med logopeder, forskare, psykologer och lärare. Studiepaketet är en del i en större satsning för att öka kunskapen om språkstörning som startade förra året och kommer att pågå till 2021.

Angeläget att upptäcka för att kunna nå fram med annat stöd

– Det är oerhört angeläget att upptäcka och ge stöd till elever med språkstörning för skolor riskerar annars att inte nå fram med vare sig lärande eller annat stöd, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kunskapsinhämtningen och lärandet blir lidande om eleven inte får stöd för sin språkstörning. Forskning visar att elever med språkstörning ofta har ytterligare funktionsnedsättningar och det är även erfarenheten från myndighetens rådgivare som har kontakt med skolor och skolhuvudmän över hela landet. Om inte språkstörningen uppmärksammas kan det leda till att stödet för ytterligare funktionsnedsättningar inte når fram till eleven.

Nationell kartläggning visar på brister i stödet

I en nationell kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjorde 2018 uppgav över hälften av skolorna att elever med språkstörning endast når kunskapskraven i viss utsträckning och över hälften av skolhuvudmännen att de inte har rutiner för att följa upp elevernas kunskapsresultat.

Skolorna uppgav i kartläggningen att språkstörning är en svår diagnos att få grepp om. Till skillnad från till exempel diagnoser som dyslexi, adhd och autism finns det också låg kunskap om vilka insatser som skolan och skolhuvudmannen kan göra vid språkstörning.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>