App för personer med funktionsvariationer uppmärksammas av TV4

Nu får arbetet med spelappen GoGlad nationell spridning då TV4-nyheterna har träffat teamet i Skövde bakom den digitala spelappen.

App för personer med funktionsvariationer uppmärksammas av TV4 1Appen har tagits fram för att öka den fysiska aktiviteten hos personer med kognitiva funktionsvariationer.

Om spelet

De virtuella delarna i spelet kopplas till reella platser genom AR-teknik, augmented reality, det vill säga samma informationsteknik som används i bland annat Pokémon Go. GoGlad kombinerar och målgruppsanpassar det bästa innehållet från andra lyckade digitala spel. Spelet gör en enkel promenad extra stimulerande med ett roligt mål. Rörelsen kommer på köpet.

Hushållningssällskapet Västra är huvudansvarig för appen GoGlad, men produceras och utvecklas i samverkan med IUS Innovation och ett flertal organisationer samt kommuner. Dit hör FUB, Inre Ringen, Grunden Media, Skövde kommun (LSS-verksamheten), Borås Stad (Funktionshinderverksamheten) och Alingsås kommun (LSS-verksamheten, daglig verksamhet, gymnasiesärskolan).