Färre sökande till lärarutbildningarna våren 2018

Färre sökte till vårens lärar- och förskollärarutbildningar.

Färre sökande till lärarutbildningarna våren 2018 1För grundlärarutbildningarna är minskningen 17 procent jämfört med föregående år. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av antalet sökande till vårens högskoleutbildningar.

Totalt minskade antalet sökande till utbildningarna till förskollärare och lärare med fem procent jämfört med våren 2017. Minskningen var störst för grundlärar­utbild­ningen – en nedgång på 17 procent. Förskollärarutbildningarna minskade med åtta procent och yrkeslärarutbildningen med två procent.

– Det är oroväckande att antalet sökande minskar med tanke på det stora behovet av lärare i framtiden, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

När det gäller förskollärarutbildningarna har kvinnodominansen också ökat, i och med att andelen män som söker minskat mer än andelen kvinnor. Nu är 91 procent av de sökande kvinnor.

– I UHR:s uppdrag ingår att arbeta för en jämnare könsfördelning bland de sökande till högskoleutbildningar. Det är viktigt att få fler män att välja förskollärarutbildningen, säger Ulf Melin.

Övriga lärarutbildningar har fler sökande än året innan. För ämneslärarutbildningarna är ökningen marginell, men för utbildningarna till specialpedagog är den 24 procent.