Skolor i Mölnlycke och Köping vinner EU-tävling

Klass sex på Fridaskolan i Mölnlycke och Musikklass 9 på Karlbergsskolan i Köping har utsetts till vinnare i EU-minuten – en filmtävling om EU på Instagram.

Förutom äran får klasserna en prissumma på 10 000 kronor vardera. Ann Linde, EU-och handelsminister, delar ut priserna vid en ceremoni i Stockholm 9 maj.

I tävlingen, som arrangeras av Universitets- och högskolerådet (UHR), har elever individuellt eller i grupp gjort filmer på max en minut på temat ”Vad är europeisk kultur?”. Syftet med tävlingen har varit att öka kunskapen om EU och EU-medlemskapets betydelse för Sverige, och att knyta an till det Europeiska kulturarvsåret 2018.

”Med innovativt animerat bildspråk förklarar eleverna i årskurs sex på Fridaskolan begreppet kultur – för både stor som liten – på ett kärnfullt sätt och sätter huvudet på spiken; utan kultur inget EU!” lyder juryns motivering till Fridaskolans bidrag.

”Under devisen ’Vårt kulturarv skapar vi varje dag’ berättar musikklass 9 på Karlbergsskolan i Köping i en musikalisk odyssé hur vi tillsammans skapar Europa”, skriver juryn om Karlbergsskolans bidrag.

I juryn ingick representanter för UHR och Riksantikvarieämbetet. Totalt anmälde sig 105 klasser till årets tävling. På Instagram fanns 126 bidrag taggade med #euminuten när tävlingen stängdes den 13 april.

Närvara vid prisutdelningen

Medier är varmt välkomna att närvara vid ceremonin den 9 maj, då Ann Linde, EU- och handelsminister, delar ut priset till vinnande elever och lärare.

Dag och tid: Onsdag 9 maj kl. 11.45-12.30.
Plats: Kulturhuset, plan 3, Sergels Torg, Stockholm.
Föranmälan till: Jenny Lagerlund, tfn: 070-371 84 04.

Prisutdelningen är en del av årets publika firande av Europadagen på Kulturhuset i Stockholm. Firandet arrangeras av Regeringskansliet.

EU-minuten pågick från den 1 mars till den 13 april. Mer information om tävlingen och alla bidrag hittar du på utbyten.se/euminuten och på Instagram via #euminuten.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.