StudyBee extrasatsar för att hjälpa skolor bedriva undervisning på distans i spåren av Corona

​I ljuset av situationen och osäkerheten som uppstått av Coronaviruset och Covid-19, arbetar skolbranschen intensivt och gemensamt för att öka och sprida sin kunskap rörande att bedriva sin undervisning och elevutveckling online.

StudyBee extrasatsar för att hjälpa skolor bedriva undervisning på distans i spåren av Corona 1Inte minst i ljuset av den uppmaning som regeringen utfärdat med rekommendationer om distansutbildning för alla gymnasieskolor.

På StudyBee är vi på samma gång oroade över effekterna och rörda över den samarbetsvilja och “can do”-attityd som finns i branschen och vi ser att vår bedömningsprodukt fyller en oerhört viktig funktion som kvalitetssäkrande och kommunikationsbyggande i det korta perspektivet.

Därför vill vi dra vårt strå till stacken och för de skolor som nu ställer om till distansutbildning, men ännu inte använder vår produkt så erbjuder vi vårt bedömningsverktyg StudyBee Assess kostnadsfritt fram till starten av nästa skolår.

Naturligtvis utan åtaganden om förlängningar eller liknande.

Samtidigt så ställer vi om, snabbar på utvecklingen och erbjuder, framför allt våra befintliga kunder, under samma period fri tillgång till vårt nya verktyg för att skaffa överblick över elevers framsteg och tidigt identifiera, och vidta åtgärder för, elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.

“Vi har under en tid arbetat tillsammans med nyckelpartners för att ta fram ett otroligt efterfrågat och viktigt verktyg för att möjliggöra att rätt stödinsatser sätts in i rätt tid. När läget nu utvecklats som det gjort, så ser vi en ökad nytta av precis det här verktyget – som sambandscentral för att ge skolledare och lärare en tydlig överblick, när nu elever och utbildning sprids ut. Därför ökar vi satsningen och tidigarelägger projektet” säger Johan Henricson, VD för StudyBee.