JENSEN gymnasium Södra – stor Skolinspektion utan anmärkning

Skolinspektionen har i september genomfört riktad tillsyn av JENSEN gymnasium Södra i Gamla Stan, där alla sju områden som granskats konstaterades vara helt utan anmärkningar.

Statistik från 2017 visar att Skolinspektionen vid riktad tillsyn finner minst en brist på 72% av de granskade skolorna.

– Våra resultat vid Skolinspektionens granskningar är generellt sett bättre än snittet för både kommunala och fristående skolor. JENSEN gymnasium Södra är vår största skola och det är mycket glädjande att vi klarar Skolinspektionens tuffa granskning helt utan anmärkningar, säger Anna Wiger Jensen, operativ chef på JENSEN education.

Områden som granskats:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet och introduktionsprogram
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Grundläggande förutsättningar för skolenheten
  • Styrning och utveckling av verksamheten