Tekniska museet och Natur & Kultur Läromedel satsar på den matematiska trädgården

Tekniska museet har inlett ett samarbete med Natur & Kultur Läromedel för att ta fram pedagogiskt material och lärarstöd till den nya storsatsningen – den matematiska trädgården.

Tekniska museet och Natur & Kultur Läromedel satsar på den matematiska trädgården 1
Konceptbild från TEMA Landskapsarkitekter.

I helgen togs första spadtaget till byggnationen av Tekniska museets matematiska trädgård som kommer att öppna för allmänheten den 7 september. Målet är att inspirera alla barn och unga, men trädgården riktar sig specifikt till låg- och mellanstadieskolor som ska kunna besöka den som del av sin pedagogiska verksamhet. Natur & Kultur tar nu fram ett elev- och lärarstöd som kan användas före, under och efter besöket.

– Vi är jätteglada att kunna samarbeta med Natur & Kultur i detta projekt. De har ett fantastiskt renommé inom matematik och gör det möjligt för besökare att fördjupa sina kunskaper i trädgården, säger Lars Paulsson, projektledare på Tekniska museet

– Den matematiska trädgården är ett viktigt initiativ av Tekniska museet. Deras förmåga att nå ut med kunskap på ett inspirerande och intresseväckande sätt är självklart något som vi vill bidra till med vår pedagogiska expertis, menar Helena Holmström, förlagschef på Natur & Kultur Läromedel.

Om den matematiska trädgården: Utanför Tekniska museets entré byggs nu en 2 000 kvadratmeter stor trädgård. Temat är den matematik som finns i naturen och konsten i form av mönster, symmetri, gyllene proportioner, talserier och fraktaler. Här finns bl.a. en rutschkana i form av en nautilussnäcka, ett staket inspirerat av den von Kockska fraktalen, en hopphage med Fibonaccis talserie och en sköldpadda med en magisk kvadrat nedlagd i skalet. Här finns också xylofoner och en dansmatta som illustrerar de matematiska sambanden som finns mellan toner. I planteringslådorna växer solrosor och prästkragar där gyllene snittets proportioner återkommer i varje blomma och pergolans tak får formen av ett grenverk som följer Fibonaccis talserie. Genom hela trädgården löper gyllene snittets spiralform, och matematiska mönster syns överallt. Den matematiska trädgården öppnar den 7 september.

Event: Tekniska museet och Natur & Kultur kommer att hålla ett gemensamt matematikevent den 20 september för att fira den matematiska trädgården. Eventet är kostnadsfritt och riktar sig till pedagoger. Mer information kommer i Tekniska museets och Natur & Kulturs kanaler inom kort.