Hem NYHETER ​Läsguiden hjälper elever hitta lässtrategier

​Läsguiden hjälper elever hitta lässtrategier

Publicerat av: Redaktionen

Ungdomar läser allt mindre på sin fritid. Samtidigt är språket vårt främsta verktyg för lärande.

Hur stöttar vi elever att bli goda läsare? Nu finns en övergripande läsguide direkt i Gleerups digitala läromedel som en hjälp att ge eleverna strategier att använda före, under och efter läsningen.

Ungdomars läsförmåga är en ständig utmaning och ett ofta aktuellt ämne. Senaste rapporten från Statens medieråd om ungdomars medievanor visar att allt fler unga läser allt mindre på sin fritid.

Uppdraget att lära läsa för att lära än viktigare

Andra undersökningar visar att fler och fler har problem att förstå en nyhetssändning, både unga och vuxna. Därmed blir uppdraget att lära eleverna att läsa för att lära, med fokus på uthållighet och djupläsning ännu viktigare.

​Läsguiden hjälper elever hitta lässtrategier

– Språkförståelse innebär förståelse för hur vi konstruerar och använder språk.

Begreppet innefattar element som ordförråd, kunskap om meningsbyggnad och ordbildning, förmåga att göra inferenser och att använda förkunskaper, kunskap om textgenrer och så vidare.

Mycket av detta sammanfaller med begreppet lässtrategier, säger Magnus Johansson, en av författarna till Läsguiden i Gleerups digitala läromedel.

Läsguiden nu i alla digitala läromedel 4-9

Alla som använder ett eller flera av Gleerups digitala läromedel i åk 4-9 får nu tillgång till en övergripande läsguide. Läsguiden finns även i några utvalda ämnen för gymnasiet.

Läsguiden ger eleverna strategier att använda före, under och efter läsningen och har vuxit fram utifrån elevers och lärares behov med en mycket tydlig koppling till Läslyftet.

– Här får eleverna hjälp att på ett bättre sätt komma ihåg texterna de läser genom tips om hur de ska tänka före, under och efter att de läser, alltså vilka strategier de ska använda för att förstå och ta till sig textens innehåll, säger Magnus.

Filmer visar strategierna i praktiken

Läsguiden består av texter som beskriver strategierna steg för steg och textade filmer som visar hur strategierna används i praktiken. Den stöttar alla elever som på ett eller annat sätt har svårt att läsa ämnestexter och hjälper dem att se vikten av förförståelse, struktur och att öva upp sin läsförmåga.

– Vi ser stora möjligheter till stöd för eleverna genom att använda Läsguiden som finns i Gleerups läromedel. Inte minst som en del i Skolverkets önskemål om stödstruktur och fortbildning som Läslyftet, säger lärarna Patrik Bohjort och Fredrik Pettersson på Lemshaga akademi.

Elever med sämst förutsättningar mest att vinna

Begreppet lässtrategier står inskrivet i styrdokumenten. Detta är metoder som i vetenskapliga studier har visat sig fungera och därför har potential att kunna vända den negativa trenden.

– Det är troligt att de elever som har sämst förutsättningar att lyckas i skolan också är de som har mest att vinna på att metoderna används, säger Magnus.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>