Hem EFTER PLUGGET ​Nytt Vittraverktyg ger bäst förutsättningar för lärande

​Nytt Vittraverktyg ger bäst förutsättningar för lärande

Publicerat av: Redaktionen

Nu lanserar Vittra verktyget, samtida undervisning, i samarbete med forskaren Ann S. Pihlgren.

Verktyget är speciellt utvecklat för att vara ett stöd både vid planeringen av lektioner och i undervisningen i klassrummet och i barngruppen.

På Vittradagen, den 20 maj, kommer alla medarbetare i Vittra att få testa det nya verktyget och se hur det kan inspirera och vara ett stöd i deras undervisning.

– Samtida undervisning är ett Vittraverktyg riktat mot lärare och pedagoger på för-och grundskolan och fokuserar på när lärande sker hos barnen och eleverna. Det är baserat på forskning i frontlinjen genom samarbetet med Ann S. Pihlgren, som forskar på olika undervisningsmetoder, säger Daniel Eskilson, vice VD på Vittra.

I Vittra har man sedan starten 1993 haft ett gemensamt pedagogisk koncept, men erfarenheter och forskning bidrog till att man för fyra år sedan gjorde ett omtag, vilket resulterade i en ny pedagogisk plattform med Vittragemensamma verktyg som alla Vittras 26 för-och grundskolor ska arbeta utifrån. Tre av Nytt Vittraverktyg ger bäst förutsättningar för lärandeverktygen är mest riktade mot rektorer och övriga ledare; systematiskt kvalitetsarbete, organisation och kommunikation, medan de resterande fyra, däribland samtida undervisning, är riktade till pedagogerna och kärnverksamheten i klassrummen.

När verktyget samtida undervisning skulle tas fram kontaktade Vittra Ann S. Pihlgren, forskningsledare på Ignite Research Institute och som har framgångsrik undervisning i fokus för sin forskning.

– Vi har samarbetat med Ann S. Pihlgren under en länge tid, hon har bland annat föreläst för våra förstelärare, och då föddes idén om att samarbeta kring verktyget. Genom att basera sin forskning på det arbete som genomförs i klassrummet har hon hittat den undervisning som ger högst måluppfyllelse säger Susana Olsson Casas, VD och utbildningsdirektör på Vittra.

– I Vittra har vi alltid strävat efter att arbeta sammanhangstyrt och ämnesintegrerat för att nå en högre förståelse och skapa en ännu intressantare undervisning för eleverna. Genom att addera Ann S. Pihlgrens forskning kan vi konkretisera fler metoder och aktiviteter som arbetslaget kan använda sig av när de planerar sin undervisning, men som också enskilda pedagoger kan använda sig av vid själva undervisningstillfället. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för en högre måluppfyllelse för våra barn och elever. Det är den undervisningen vi nu vill inspirera våra pedagoger till, säger Susana Olsson Casas.

Vetenskaplig grund viktig för verktyget
Ann S. Pihlgren har i sin forskning undersökt olika undervisningsstilar och kommit fram till att den undervisningsstil som är mest framgångsrik är scaffolding, eller direktöversatt, denbyggnadsställningsbyggande undervisningsstilen. Den hjälper eleverna att inte bara uppnå kunskapsmålen utan den når också högre kognitiva nivåer i lärandet som ger eleverna chans att träna upp sina analytiska, problemlösande och kreativa förmågor.

– I scaffolding har läraren ett tydligt pedagogiskt ledarskap genom hela lärprocessen. Läraren ska växla mellan att dels väcka lust och intresse och inspirera elevernas tankeprocesser, och dels fylla på med rena faktakunskaper som eleverna kan bygga vidare på inom den del av ämnet som väckt respektive elevs intresse, berättar Ann S. Pihlgren.

När läraren har skapat förståelse för ämnet och ramar för hur eleven kan gå vidare kan del efter del av ”byggnadsställningen” tas bort så att eleven därifrån kan gå vidare i sin kunskapsutveckling.

– I min forskning har jag kunnat visa att den här undervisningsstilen helt enkelt ger bättre resultat än andra. Att tillsammans med Vittra kunna omsätta den kunskapen i praktiken så att den leder till högre måluppfyllelse för deras barn och elever känns väldigt roligt. Det har varit inspirerande att arbeta med en organisation i utveckling och de diskussioner vi haft har gett mig många nya tankar och idéer till forskningen, säger Ann S. Pihlgren.

En del av den teoretiska grunden i samtida undervisning vilar på Ann S. Pihlgrens forskning.

– Min medverkan i arbetet med samtida undervisning har varit som forskningsstöd så att verktyget nu vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De teoretiska idéerna i samtida undervisning bygger på aktuell forskning om förskole- och skolverksamhet som lyckas med uppdraget att ge barn och elever goda kunskaper och färdigheter, berättar Ann S. Pihlgren.

Tre tips för samtida undervisning i klassrummet
Att som pedagog förändra sin undervisningsstil är ett arbete som kan genomföras i flera steg, och det första steget är enligt Ann S. Pihlgren medvetenhet om sin egen undervisningsstil.

– Till att börja med behöver man bli medveten om hur och varför man använder en viss undervisningsmetod. Man behöver också förstå de stilar som uppnår högre kognitiva nivåer och bättre resultat i lärandet. I det här fallet handlar det om att upptäcka vilka skillnader som finns mellan sin egen undervisningsstil och stilen i samtida undervisning, säger hon.

Därefter kan man enligt Ann göra några små förändringar i taget för att lyfta resultaten av sin undervisningsstil. Hon har tre tips på hur det kan gå till.

– Kan man exempelvis lära sig att ställa fler frågor som utmanar elevernas förståelse snarare än mäter deras faktakunskaper är man en god bit på väg mot scaffolding. Det är också en bra idé att planera utifrån kognitiva mål snarare än utifrån vilka aktiviteter man tänker genomföra med barnen eller eleverna. Att utmana barnen eller eleverna till tänkande och problemlösning inför ett nytt område är också en viktig strategi som man kan ta till sig, säger Ann S. Pihlgren.

Pedagogerna får provköra på Vittradagen
Under Vittradagen den 20 maj, kommer alla pedagoger inom Vittra att få möjlighet att testa delar av det nya Vittraverktyget.

– Förutom en filmad föreläsning med Ann, där hon går igenom undervisningsstilarna, kommer vi att ha workshops där alla pedagoger kan fördjupa sig i samtida undervisning. Till viss del blir Vittradagen en lanseringsfest. Vi är många som under de två senaste åren har arbetat tillsammans med att utveckla Vittraverktygen, så det är såklart väldigt roligt att vi nu, inför nästa läsår, har alla verktygen på plats, säger Susana Olsson Casas.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>