Anna Ekström medverkar i OECD-konferens om läraryrket i Skottland

Idag, onsdag 29 mars, reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Edinburgh i Skottland för att medverka vid OECD:s konferens International Summit for the Teaching Profession.

Anna Ekström medverkar i OECD-konferens om läraryrket i Skottland 1
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

OECD-konferensen genomförs för sjunde gången och fokuserar på lärarprofessionens betydelse för goda resultat i skolan. Medverkande länders respektive ministrar och fackföreningsledare samtalar bilateralt för att gemensamt komma fram till det kommande årets utmaningar och prioriteringar. Med på resan följer även Björn Åstrand som är utredare för nationell samling för läraryrket.

För Sveriges vidkommande kommer en viktig frågeställning på konferensen att vara hur skolan kan bli mer likvärdig.

– Samtidigt som vi ser att de svenska kunskapsresultaten förbättras i de senaste kunskapsmätningarna ser vi oroväckande tendenser på att skolan blir mindre jämlik. Tillsammans med representanter för de svenska lärarfacken vill jag lära mig mer om hur andra länder arbetar med att både förbättra resultaten och likvärdigheten i skolan, säger Anna Ekström.

Anna Ekström besöker också Education Scotland för att bland annat diskutera arbetet med skolinspektioner och General Teacher Education Scotland (GTCS) för samtal om hur lärarprofessionen kan stärkas.