150 miljoner till satsning på gymnasieskolors introduktionsprogram

Regeringen satsar på att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor.

150 miljoner till satsning på gymnasieskolors introduktionsprogram 1
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

I vår ändringsbudgeten för 2017 avsätts 150 miljoner kronor för ändamålet. Vår ändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Introduktionsprogrammen har växt de sista åren och för att öka andelen elever som blir behöriga till nationellt program tillför regeringen i samarbete med Vänsterpartiet 150 miljoner kronor för att stärka utbildningarna, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Utgångspunkten för satsningen på utsatta gymnasieskolors introduktionsprogram är att medlen fördelas utifrån de behov som finns hos huvudmännen. Det kan handla om anställning av olika personalkategorier. Även samverkan med det civila samhället eller insatser för ökad kontakt med vårdnadshavare är åtgärder som ryms inom satsningen.