Därför blir det inget högskoleprov i höst

Regeringen gav Universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att undersöka förutsättningarna att genomföra högskoleprovet hösten 2020.

Därför blir det inget högskoleprov i höst 1
Högskoleprovet ställs in även i höst. Det är inte tillräckligt säkert att genomföra i och med covid-19.

Den 6 augusti kom svaret – UHR och samtliga 21 universitet och högskolor som anordnar provet är överens om att det inte går att genomföra höstens prov på ett ansvarsfullt sätt utan risk för smittspridning.

– Det är inte möjligt att genomföra ett sånt här prov med den säkerhet som krävs och samtidigt hålla social distansering. Umeå universitet står helt bakom beslutet att ställa in, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Läs hela artikeln: Därför blir det inget högskoleprov i höst

I artikeln berättar också Per-Erik Lyrén, lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, om processen bakom att ta fram ett prov och vad som krävs. Det är Umeå universitet och Göteborgs universitet som utvecklar proven, där Umeå står för sju av åtta delprov.