Hem PEDAGOGSNACK En dag då pedagogernas motivation höjdes och vår befintliga skolpedagogik fick sig en tankeställare

En dag då pedagogernas motivation höjdes och vår befintliga skolpedagogik fick sig en tankeställare

Publicerat av: Redaktionen

Tisdag den 16 augusti fylldes Kalmarsalen i Kalmar av pedagoger och skolledare från i första hand Kalmar län även besökare från övriga delar av Sverige.

De hade letat sig ner till anrika Kalmar i sydöstra Sverige, en stad som under senare tid inte bara blivit känd för Kalmarunionen, Gustav Vasa och Nils Dacke utan för att staden även, tillsammans med Växjö bildat ett gemensamt universitet kallat Linne-universitet.

En dag då pedagogernas motivation höjdes och vår befintliga skolpedagogik fick sig en tankeställare

James Nottingham

Denna tisdag var det däremot något annan som ådrog sig uppmärksamheten. Något annat men med en tydlig gemensam nämnare i form av lärande och utvecklingsarbete. För till Kalmarsalen hade Mönsterås kommun samt till vissa delar av Regionförbundet i Kalmar län bjudit in av världens främsta skolutvecklare; James Nottingham och Martin Renton att dela med sig av sin mångåriga och globalt grundade erfarenhet kring vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet.

Mångårigt projekt

Föreläsningen som sådan är lite av en avstamp för ett mångårigt projekt vars första del sträcker sig till juni 2018. Och under denna tid ska framför allt skolan i Mönsterås kommun, precis som  Peo Fahlström, Handläggare för lärande och kompetensförsörjning på regionförbundet i kalmar sa – följa i ett ledband efter Challenging Learnings idéer och tankar.

Challenging Learning är det företag eller oberoende konsultbolag som grundades av James Nottingham 2005. Basen i bolaget handlar om att tillhandahålla professionell utvecklingsträning och resurser för de personer som jobbar med olika former av utbildning för individer mellan 3 och 19 år. Under sina aktiva år så har bolaget vuxit och bildat ett gediget nätverk av kunskap och erfarenhet om hur skolan på bästa sätt ska skapa den ultimata miljön för våra barns lärande. Det är denna erfarenhet som vi under en intensiv dag fick vara med och ta del av.

Sittande är det nya rökande

Denna första dag, som lockat över 650 personer, inleds med att James lyfter fram en fras som kontinuerligt diskuterades under hans senaste resa till Australien.

”Sitting is the new smoking”

En mening som, desto mer vi tänker på den, får nyare, djupare och mer oroväckande associationer. Under ett kort samtal med James i ena pausen förklarar han kortfattat att vi, eller rättare sagt våra barn och ungdomar, under senaste decenniet på mer eller mindre en global nivå blivit allt mer passiva och stillasittande och att en stor del i denna negativa trend är direkt kopplad till den IT utveckling som vi ser.

Tidigare så valde ungdomar oftast någon form ar rörlig aktivitet när de inte jobbade med skolrelaterade sysslor medans vi numera nästan uteslutande har flyttat denna aktivitet till en dator eller mobil enhet.

Blunda inte för verkligheten

James fortsätter att prata och kombinerar erfarenheter med fakta där skämt och alvar varvas för att hela tiden på bästa sätt förankra sitt budskap. Många gånger så baseras olika delämnen med citat från olika kända personer vilket James sedan omvandlar och förenklar för att skapa en förståelse för läroprocessen.

En viktig del som James pekar på är att vi generellt måste lära känna den verklighet som vi befinner oss i. Vi kan inte blunda för verkligheten och vad den för med sig, såväl positivt som negativt och de som bäst känner och förstår denna verklighet är de som kommer att lyckas bäst.

Detta för även James in på just ett av dessa citat, denna gång från Marcus Aurelius som delvis även är känd som filosofen på tronen.

”Everything we hear is an opinion, not a fact.
Everything we see is a perspective, not the truth”

Dessa ord är enligt James väldigt viktiga att ta med oss som pedagoger och även vara som en del av det vi lär ut. Det finns inga absoluta sanningar och om vi kan stimulera våra elever att hela tiden våra ifrågasätta i strävan om att lära mer och öka förståelsen så kommer vi även att över tid skapa bättre förutsättningar för lärandet.

Ett mycket intressant exempel på detta, som vi här hemma redan sett prov på via det snudd på kultförklarade programmet fem myror är fler än fyra elefanter, är ”ta bort det objekt som inte passar in”, vilket Brasse använder i varje avsnitt. Vi får här ett flertal olika element som kan vara mer eller minder vad som helts och sedan så ska vi ta bort ett objekt som är udda och sedan förklara varför.

Konceptet är mycket enkelt och om vi har flera personer så kommer troligen alla att svara olika. Varför då detta? Jo för att vi gör bedömningen utifrån våra preferensramar och de tankar som vi bär med oss just vi detta tillfälle. På samma sätt är det även i skolan. Våra barn uppfattar det pedagoger säger och förklarar på olika sätt trots att de får samma information.

Välj rätt väg

Trots att barn många gånger, i varje fall initialt, kan ses uppskatta enkla uppgifter så blir det enkla snabbt tråkigt. Utifrån detta menar James att vi hela tiden måste sträva efter att hitta en utmaning i det vi lär ut och i vår vardag i skolan. Det är det utmanande som skapar ett intresse, inte ämnet isig. Utmaningen i denna utmaning, sett till den individuella pedagogen är däremot att det finns flera faktorer att ta hänsyn till.

Varje individ har en undermedveten-, en nuvarande- och en potentiell förmåga som pedagogen måste ta hänsyn till och anpassa sin undervisning för. Nivån måste här ligga mellan det för enkla samtidigt som utmaningen inte blir för. Utmaningen ska sedan succesivt stegras över tid i takt med att prestationen förbättras.

Det effektiva lärandet

James berättar vidare att de under sina verksamma år kommit fram till sex huvudgrunder för ett effektivt lärande som måste finnas. Dessa är inte rangordnade inbördes utan har likvärdig vikt;

 • Aktiv; Eleverna måste ges utrymme att utforska sina egna idéer
 • Meningsfull; Lärandet måste vara kopplat mot verkligheten så den blir engagerande
 • Utmanande; Så att eleverna själva får tänka
 • Samarbetande; Där elever arbetar tillsammans och delar idéer
 • Förmedlande; Där lärare eller pedagog guidar istället för att talar om
 • Reflektiv; Eleverna måste få tid att reflektera över sin egen inlärning.

Med hjälp av dessa grunder kan vi skapa förutsättningar och stimulans för barn att redan i unga år påbörja sin inlärning och att just fokusera på barn redan i unga år menar James har en avgörande effekt på inlärningen under resten av våra liv. I en studie utförd av BBC 2009 så jämfördes olika barngrupper där barn, vid 4,5 års ålder, med rätt stimulans kunde förstå cirka 6000 ord medan barn utan denna stimulans hade en begränsning på runt 500 ord.

När samma barn dryga sex år senare skulle utföra de nationella 11-års testerna så visade den stimulerade barngruppen på en 97 procentig examinationsgrad medan samma värde för den understimulerade gruppen stannade på 73 procent.

I en annan studie som James lyfte fram så visade han tydligt på sambandet mellan hög inlärning och motivation där just lärandet låg som fokus medans grupper som istället fokuserat på betyg hade en markant lägre inlärningskurva.

Den viktiga feedbacken

Vi avslutade vårt samtal med James med att prata om feedback, hur denna ges och vad den omfattar. För många av oss har en enkel förklaring på feedback att detta är något som vi säger eller skriver till en elev men verkligheten är så mycket mer.

”varje respons, verbal eller visuell är feedback”

James menar att allt vi gör, säger eller visar är former av feedback och här måste vi tänka på vilken inverkan denna har på våra elever. Med rätt feedback och uppmuntran så kan vi hjälpa eleverna att ta steget förbi den första trygghetszon som de flesta väljer att stanna inom och istället våga satsa, att ta risker, för att nå längre, för att få sin nyfikenhet stimulerad vilket i sin tur tar oss till nästa nivå av lärande.

För att lyckas med dessa tankar så måste många av oss även ändra hur vi tänker och utrycker oss. Vi måste börja se att möjligheter växer fram och att lärande skapar talang. Vi ska inte vara rädda för misstag utan lära från dem där den feedback som ges och får ska sporra oss mot nya mål istället för att slå ner oss. Vi måste våga undersöka våra misstag och se vad som hände och vända på tankar som att vi ”inte kan göra detta” till att vi ”inte kan göra detta än”.

Utifrån detta ska feedback;

 • Berömma beslutsamhet, motståndskraft och hårt arbete;
  Attityder såsom uthållighet, motståndskraft och mod är utan tvekan mer
  noggranna prediktorer för framtida framgång än fakta och kunskap är, så
  upptäcka dem, berömma och uppmuntra dem.
 • Fokusera på framskridande snarare än förmåga:
  Då vi i lägen där vi fokuserar på viss förmåga eller intelligens oftast skapar en rädsla för att misslyckas och personlig bräcklighet så ska feedback aldrig ges utifrån dessa premisser utan istället bara fokusera på framstegen som gjorts.
 • Se till att din feedback och beröm är trovärdig;
  Ge bara trovärdig feedback baserat på attityder, färdigheter och / eller kunskap.
  Undvik att ge oförtjänt beröm eftersom det skulle kunna undergräva uppriktighet och
  trovärdighet

En dag då pedagogernas motivation höjdes och vår befintliga skolpedagogik fick sig en tankeställare

Med denna korta rapport lämnar vi en av de mest givande och intressanta föreläsningar vi varit på under lång tid. Vi vill dock precis som Peo Fahlström redan nu flagga för den 17:e augusti 2017 då James och även professor Carol Dweck kommer tillbaka till Sverige och troligen Kalmarsalen för steg 2 i denna storsatsning.

[slideshow_deploy id=’2145′]

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>