Hem OM SKOLAN Utan författare blir det inga läromedel

Utan författare blir det inga läromedel

Publicerat av: Redaktionen

Praktiskt taget samtliga på marknaden förekommande läromedel bygger i huvudsak på författarnas manuskript och anvisningar.

Läromedelsförlagens uppgift är att granska, bearbeta, redigera, illustrera och formge samt att publicera, mångfaldiga och marknadsföra produkterna.

Utan författare blir det inga läromedel

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare.

Förlagen tillämpar ett gemensamt grundkoncept för heltäckande läromedel, som i dag framstår som föråldrat.

Under de senaste decennierna har skolornas inköp av läromedel mer än halverats.

De heltäckande läromedelspaketens styrande och ”beroendeframkallande” effekt samt framför allt de extremt höga priserna har varit avgörande för läromedelsbranschens nedgång.

Trots återkommande kritik vad gäller såväl pedagogik som prissättning fortsätter förlagen envist att producera och marknadsföra stora heltäckande läromedelspaket till skyhöga priser. Förlagen deltar överhud taget inte i skoldebatten, inte ens när läromedel diskuteras.

Tidigare hade förlagen en väl fungerande branschorganisation, nämligen Föreningen svenska läromedelsproducenter (FSL), som via olika kanaler flitigt och ambitiöst informerade om läromedlens användning i skolarbetet, försäljningsstatistik per stadium och ämne mm. Praktiskt taget samtliga då förekommande läromedelsförlag var anslutna till FSL.

År 1997 genomförde FSL flera omfattande och samordnade insatser med det gemensamma syftet att främja läromedlens ställning i skolan. I centrum stod en ”vitbok” på 64 sidor med titeln ”En skrift om läromedlens nödvändighet”. Boken analyserar användningen av läromedel i den dåtida skolan och visar i en lägesbeskrivning att elever alltför ofta inte hade tillgång till behövliga läromedel.

Läromedelsanslaget var ett av skolans få rörliga konton, det vill säga konton som årligen kunde ändras och därmed minskas. Och det gjorde man, i praktiskt taget samtliga landets kommuner. Andra rörliga konton var skolmat och skolskjuts. Även dessa konton drabbades hårt av den besparingsiver som präglade 90-talet.

Vitboken pläderar för mer läromedel i skolans undervisning och pekar på de kvalitetshöjningar av skolarbetet som en ökad tillgång till läromedel skulle medföra. Skriften fick gott gehör och genererade ett antal tidningsartiklar, seminarier och konferenser, samt även en inbjudan från Riksdagens utbildningsutskott.

Men vid inledningen av det nya seklet tystnade läromedelsförläggarna och senare avskaffades branschorganisationen FSL. Den ersattes med en förening benämnd Läromedelsföretagen, som praktiskt taget aldrig träder fram offentligt i debatten om skolans läromedel.

Nu har emellertid läromedlens författares organisation Läromedelsförfattarna med 1 700 medlemmar, under ledning av styrelseordföranden Per Kornhall, framgångsrikt engagerat sig i frågan om skolans läromedel. Organisationen driver för närvarande en kampanj under mottot ”Rätten till läromedel” och har publicerat en rad artiklar där läromedelsfrågan aktualiseras. Man sätter fokus på problemet med skolornas minskande inköp av läromedel och framhåller att samtliga elever i Sveriges skolor har rätt till fullgod och likvärdig tillgång till läromedel av hög kvalitet.

Lärarnas fackliga organisationer liksom de stora elevorganisationerna ansluter sig till Läromedelsförfattarnas kampanj och tillsammans har de skrivit en debattartikel med rubriken ”Skärp skollagen så att rätten till läromedel säkerställs”. Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 9 september 2020.

Läromedelsförfattarna lyfter även det oroväckande problemet med utebliven forskning inom området: ”Den allmänna kollapsen för läromedelsforskning innebär att man börjat glömma de omfattande och viktiga funktioner läromedlen har.”

Det pågående offentliga samtalet om skolans läromedel leds nu således av Läromedelsförfattarna. I dagsläget pläderar man främst för förbättrad och likvärdig tillgång till läromedel i skolornas undervisning. Nästa steg blir måhända att driva opinion för att förmå förlagen att bättre anpassa läromedlens utformning till lärarnas och elevernas behov och önskemål, samt att sänka priserna i syfte att möjliggöra större försäljningsvolymer.

Av: Rolf Ekelund

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>