Hem TEKNIK Så blir individanpassning en framgångsfaktor i den digitala skolan

Så blir individanpassning en framgångsfaktor i den digitala skolan

Publicerat av: Redaktionen

Vad händer i skolan när tillgång till kompetensstöd, teknik och digitala läromedel är på plats?

Ökad möjlighet till individanpassning är en av de positiva effekter som lyfts i projektet ”Det digitala lärandets möjligheter”, men det är viktigt att det görs på rätt sätt för att maximera nyttan av ett digitalt arbetssätt – här är de medverkandes fem tips.

Samsung är initiativtagare till det treåriga projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” där 13 högstadieklasser på fem skolor runt om i Sverige har fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att få förutsättningar att genomföra en digitaliseringsprocess. I samband med att det tredje och sista året av projektet nu är i full gång har det andra läsåret sammanfattats.

Det framgår att de medverkande ser positivt på möjligheterna med ökad individanpassning som det digitala lärandet möjliggör, men de uppmärksammar även att det enskilda arbetet behöver bedrivas rätt för att maximera nyttan av ett digitalt arbetssätt.

Så blir individanpassning en framgångsfaktor i den digitala skolan

– Elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar ökar och det blir även lättare att få alla delaktiga när de digitala läromedlen möjliggör individanpassning utefter varje elevs nivå, säger Gabriella Brundin, rektor på Runby skola i Upplands väsby kommun.

Eftersom de digitala läromedlen gör att eleverna kan arbeta med arbetsuppgifter anpassade efter deras individuella kunskapsnivå, blir det lättare för dem att arbeta på egen hand. Detta syns i den senaste projektrapporten där både elever och lärare uppger att andelen enskilt elevarbete har ökat något under läsåret 2016-17 jämfört med året innan, medan andelen lärarledda genomgångar och diskussioner har minskat.

Kombinationen digital kompetens och pedagogik är avgörande Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik följer projektet löpande och konstaterar i sin rapport att det inte är det enskilda arbetet i sig man ska se upp med, utan det viktiga är hur det enskilda arbetet bedrivs för att alla elever ska hänga med. Lärare behöver ha en god digital kompetens i kombination med didaktisk* kompetens, ämneskompetens och en god kännedom om eleverna de undervisar.

– Enskilt arbete kan vara konstruktivt så länge eleven förstår vad hen ska göra och har kraft och inspiration att själv arbeta med en uppgift. När eleven tappar motivationen, inte förstår vad hen ska göra, har fått en alltför svår uppgift, eller försöker jobba men jobbar på fel sätt och istället bara sitter och hänger eller sysslar med annat – då blir det snarare improduktivt ensamarbete, säger Matilda Wiklund.

Målet med projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” är att skapa mer kunskap kring digitalt lärande i skolan, något som det i nuläget finns väldigt begränsat med forskning inom.

– Tekniken är generellt en viktig möjliggörare för digitaliseringen av skolan men vi vet att det krävs ett antal andra faktorer för att lyckas. Ju mer vi lär oss om dessa faktorer desto större chans är det att projektet kan bidra med insikter som faktiskt gör skillnad, säger Elin Wallberg, ansvarig för Corporate Citizenship och Partnerships på Samsung i Norden.

Fem tips för hur individanpassningen blir en framgångsfaktor

1. Se till att eleverna förstår vad de ska göra och att de har tillräckligt med kompetens för att arbeta självständigt med de digitala verktygen.

2. ”Less is more” – Låt eleverna lära sig färre digitala verktyg, men att de lär sig dessa från grunden.

3. Var uppmärksam på balansen mellan enskilda och gemensamma arbetsformer samt hur det enskilda arbetet utformas.

4. Utbilda lärarna i hur de ska jobba i ett tekniktätt klassrum och uppmuntra till kollegiala diskussioner.

5. Glöm inte dialogen mellan skolan och IT-avdelning. Om IT-avdelningen förstår vad skolan behöver kan tillgänglig teknik anpassas mer effektivt för lärande, det gäller allt från server till surfplattor.

Om forskningsprojektet

Nu har det tredje och avslutande året i forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter” startat. I projektet, som initierats av Samsung tillsammans med Atea och Gleerups, får 13 högstadieklasser i fem skolor runt om i Sverige stöd i att bedriva digitalt lärande till fullo. Projektet följs löpande av forskarna Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Medverkande skolor

Vålbergsskolan i Karlstad kommun
S:t Olofs skola i Sigtuna kommun
Strömsnässkolan i Markaryds kommun
Runby Skola i Upplands Väsby kommun
Björkenässkolan i Kävlinge kommun

* Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>