Hem NYHETER Flexibel resursorganisation för en mer likvärdig skola

Flexibel resursorganisation för en mer likvärdig skola

Publicerat av: Redaktionen

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun arbetar aktivt för att främja en likvärdig skola.

Som en del i arbetet har förvaltningen med statligt stöd utvecklat ett projekt ”Flexibel resursorganisation” med syfte att utveckla verksamheternas organisation till en tillgänglig utbildning och en inkluderande skola för alla.

I projektet har det bland annat ingått följeforskning. Nu har följeforskningen sammanställts och resultatet kommer att redovisas i samband med en föreläsning på Ljungarumsskolan den 2 oktober med bland annat Elisabeth Persson, fil dr Högskolan i Borås.

Flexibel resursorganisation för en mer likvärdig skola

Flexibel resursorganisation för en mer likvärdig skola

Syftet med projektet Flexibel resursorganisation har varit att utvärdera, bepröva och dra lärdomar av hur mer flexibla resursorganisationer skulle kunna utvecklas och möjliggöra ökad måluppfyllelse med en tillgänglig utbildning och en inkluderande skola för alla.

I den flexibla resursorganisationen är fokus att stötta eleverna på olika sätt så att de får de bästa förutsättningarna att klara skolgången i sin ordinarie klass.

Detta stöd kan bestå i anpassade undervisningsmiljöer, stöd på lektioner, möjlighet till enskild arbetsplats och enskild undervisningar, strukturstöd och nära relationer.

-Vi ville dra lärdomar från en verksamhet med omtalat goda resultat och ge inspiration samt ett underlag för att underlätta utveckling av liknande resursorganisationer i Jönköpings kommuns verksamheter där intressen finns berättar projektledare Pernilla Söderberg, vetenskaplig ledare på utbildningsförvaltningen.

Attarpsskolan åk 7-9 identifierades som en skola som under flera år har redovisat goda resultat och som utanför kommunen uppmärksammats för ett mycket målinriktat och flexibelt arbete i syfte att tillgodose alla elevers behov. Skolan har mycket goda resultat och nära 100% behörighet till gymnasiet för avgångseleverna i årskurs 9 sedan 2012.86% av eleverna i åk 8 upplever att de får tillräckligt stöd i skolarbetet och 93% upplever att skolan känns trygg. Skolan utmärker sig också med en mycket god närvaro.

-Personalen på Attarpsskolan beskriver själva att framgångarna kan bero på den organisation de har samt deninsats de gör för att utveckla ett flexibelt stöd utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov. Nu hoppas vi få mer klarhet i vilka framgångsfaktorer det har handlat om så vi kan dra lärdomar av detta i andra kontexter och verksamheter, säger Pernilla Söderberg.

Nu har följeforskningen avslutats och resultatet kommer att redovisas i samband med en föreläsning på Ljungarumsskolan 2 oktober med bland annat Elisabeth Persson, fil dr Högskolan i Borås, en av forskarna i ”Essungaprojektet” som fick stor uppmärksamhet för några år sedan. Föreläsningen riktar sig till anställda med intresse för att utveckla utbildningen och en skola för att möta alla elever.

Media hälsas välkomna att medverka vid föreläsningen
Tid: 2 oktober, kl 14.00-16.30
Plats: Ljungarumsskolans aula

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>