Hem SKOLNIVÅFÖRSKOLA UKÄ:s pilotutvärdering ger MDH:s förskollärarprogram hög kvalitet

UKÄ:s pilotutvärdering ger MDH:s förskollärarprogram hög kvalitet

Publicerat av: Redaktionen

MDH:s förskollärarprogram får omdömet hög kvalitet av UKÄ i den pilotutvärdering som gjorts på lärarutbildningar vid åtta lärosäten.

Det visar att MDH:s förskollärarutbildning rustar studenterna väl för framtidens arbetsliv.

UKÄ:s pilotutvärdering ger MDH:s förskollärarprogram hög kvalitet

Syftet med UKÄ:s pilotutvärdering är att pröva och utveckla den nya metoden, som ligger i linje med det kvalitetssystem för utvärdering av högre utbildning som UKÄ just nu jobbar fram och som ska användas skarpt från 2018. Totalt blev åtta lärarutbildningar i landet uttagna att delta i pilotomgången; sex grundlärarprogram och två förskollärarprogram, däribland MDH:s förskollärarprogram. De utbildningar i pilotomgången som får det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.

– Jag är jätteglad och stolt över det här omdömet. Speciellt glädjande är det att UKÄ lyfter MDH:s godasamverkan med regionens kommuner och deras verksamheter och ett tydligt arbetslivsperspektiv som ett av de starka skälen till att omdömet blir hög kvalitet. Det visar att vår förskollärarutbildning utvecklas för att motsvara samhällets och verksamhetens behov och att våra studenter rustas väl för deras framtida yrkeskarriär, säger Pia Lindberg, akademichef för akademin utbildning, kultur och kommunikation vid MDH.

Nära samarbete med flera av regionens kommuner

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) vid MDH är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap. MKL har regelbundet seminarier inom området för kompetensutveckling där studenter, lärarutbildare och förskolepersonal kan delta och mötas. Samverkan innebär också tät samverkan med förskollärarprogrammets övningsförskolor, där studenterna kontinuerligt har kontakt med sin övningsförskola och tillgång till utbildade handledare. MDH har dessutom kompletterat utbildningens lärarkår, där merparten är universitetslektorer, med lärare som även är verksamma förskollärare i förskolan, för att få kunskap om ett arbetsliv i förändring.

Förskollärarprogrammet är en av högskolans mest populära utbildningar. Totalt hade programmet 839 förstahandssökande på totalt 200 platser under läsåret 2017/2018. Mest eftertraktad är utbildningen som ges på distans där det till våren 2018 finns drygt 9 förstahandssökande per plats.

Lotta Haraldsson som läser sista terminen på förskollärarprogrammet är nöjd med utbildningen och ser fördelar med MDH:s nära samverkan med övningsförskolorna och utbildningens koppling till förskolans verksamhet.

– På övningsförskolan som jag tillhör ses jag som en del av arbetslaget och min nära kontakt med min handledare gör att jag utvecklas mycket. Jag tycker även att det har varit positivt att vi har lärare som kombinerar lärarrollen med att arbeta i förskolan. De kan ge oss studenter mer konkreta exempel från den dagliga verksamheten på hur man kan arbeta med till exempel matematik i förskolan och vi får ta del av deras beprövade erfarenhet. Det har varit jättevärdefullt, säger hon.

Att MDH har fått omdömet hög kvalitet i pilotutvärderingen betyder att MDH:s förskollärarutbildning, anses uppfylla kvalitetskraven och att man inte kommer att vara med i UKÄ:s ordinarie omgång av utbildningsutvärdering.

– Som UKÄ också lyfter fram, så har MDH ett väl utvecklat systematiskt uppföljningsarbete av innehåll och kvalitet. Vi kommer givetvis att fortsätta att genomföra förbättringar och utveckla programmet utifrån det arbetet, säger akademichef Pia Lindberg.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>