Hög puls gav bättre resultat på mattelektionerna

Bara sju minuter fysisk aktivitet i början av matematiklektionen gav positiv effekt på elevernas fokus under resten av lektionen och förbättrar därmed förutsättningar för lärande.

Hög puls gav bättre resultat på mattelektionerna 1
Alma Hajdarevic och Ema Subo är två av eleverna som deltagit i Pulsstudien.

Det visar en studie som pågick under fem månader på fyra skolor i Helsingborg, berättar Jenny Green, doktorand i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad som genomförde pulsstudien tillsammans med Andreia Balan, lektor i Helsingborgs stad.

Vad är det ni har gjort?

– Vi ville få en bättre förståelse för hur fysisk aktivitet kan användas i skolan för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för elevernas lärande i matematik, berättar Jenny Green. I studien har det undersökts om det finns en effekt av fysisk aktivitet på lång sikt på elevernas koncentration, arbetsminne och kunskaper i matematik av ett återkommande kort pass med fysisk aktivitet. Studien genomfördes med 175 elever i årskurs 7 på fyra olika skolor. Ett inledande pass på sju minuter med pulshöjande övningar introducerades i fem av tio grupper i början på matematiklektionen.

Vilken effekt kunde ni se?

– Resultaten visar en förbättring av elevernas koncentration och arbetsminne i interventionsgruppen i förhållande till kontrollgruppen. Elever med olika kön och prestationsnivå påverkas på samma sätt av den fysiska aktiviteten. Det finns inte heller någon skillnad i hur elever som kommer från olika skolkontext påverkas av den fysiska aktiviteten, förklarar Jenny.

Såg ni några överraskande effekter?

– Tidigare studier har inte alltid visat positiva effekter på lång sikt. Dessutom är det inte så många studier som använder fysisk aktivitet integrerad i undervisningen och som visar på positiva effekter för alla elever, påpekar Jenny. I vissa studier är det pojkarna som får mer nytta av den fysiska aktiviteten medan det i andra studier är lågpresterande elever som gynnas. Det som också behöver lyftas är att den fysiska aktiviteten förmodligen inte kan kompensera för lärareffekten. Undervisningens utformning och kvalité kan inte överbryggas av ökad koncentration även om koncentrationen kan hjälpa eleverna att hålla fokus.

Hur kommer ni att använda er av studiens resultat?

– Studiens resultat kan användas direkt av skolor som vill förbättra elevernas koncentration i klassrummet med enkla medel. Det behöver inte bara gälla matematikundervisningen utan det kan användas oberoende av ämne.