Länsstyrelsen i Stockholms län och Stiftelsen Tryggare Sverige ingår partnerskap (IOP) med fokus på trygghet i skolan

Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län har den oberoende och icke vinstdrivande tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med fokus på trygghet i skolan.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Stiftelsen Tryggare Sverige ingår partnerskap (IOP) med fokus på trygghet i skolan 1Under den senaste tiden har det inträffat en rad uppmärksammade brott i skolor runt om i Sverige. Många kommuner har därför börjat vidta åtgärder för att förebygga och förhindra pågående dödligt våld.

Det dödliga våldet  är emellertid ytterst ovanligt. Däremot är skolan en av de vanligaste platser där barn och ungdomar utsätts för andra typer av brott. Undersökningar visar dessutom att många är otrygga, framför allt i omklädningsrum, toaletter och korridorer.

– En bidragande orsak till detta handlar om utformningen av den fysiska miljön i våra skolor, säger kriminologen Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Inom ramen för partnerskapet ska Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen i Stockholms län bland annat genomföra en kunskapsöversikt beträffande vilka situationella åtgärder som kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet i skolan.

En viktig utgångspunkt i detta sammanhang är kunskapen om situationell brottsprevention och betydelsen av den fysiska utformningen av skolor och dess påverkan på uppkomsten av brott och otrygghet.