Hem SKOLNIVÅGYMNASIUM Covid-19 konstaterat på kommunala gymnasieskolor

Covid-19 konstaterat på kommunala gymnasieskolor

Publicerat av: Redaktionen

Personer vid två av Malmö stads kommunala gymnasieskolor har konstaterats smittade av Covid-19.

Malmö stad följer utvecklingen noga och har kontinuerlig kontakt med Smittskydd Skåne.

– Stora insatser har gjorts på våra 12 kommunala gymnasieskolor för att minimera risken för smittspridning. Ändå ser vi nu att smittan har tagit sig in i våra verksamheter. Det ser vi allvarligt på och det genomförs därför åtgärder för att begränsa vidare spridning, säger Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Covid-19 konstaterat på kommunala gymnasieskolor

I den ena verksamheten handlar det om enstaka elever som konstaterats smittade. Här har beslut fattats om att den aktuella klassen tills vidare får utbildning på distans. I den andra verksamheten är det personal som smittats.

Elever och lärare har informerats om det inträffade och vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har betonats ytterligare. Vid händelserna togs även omedelbar kontakt med Smittskydd Skåne vars rekommendationer och anvisningar Malmö stad följer.

– Vi måste också komma ihåg att vi alla har ett eget ansvar för att minimera risken för smittspridning. Det är oerhört viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk, hålla avstånd och att hålla god handhygien, säger Lars Rehnberg.

Förvaltningen har haft det som nu inträffat som tänkbara scenarier vid planeringen inför höstterminen. Sedan tidigare finns två nämndbeslut som tagits för att underlätta för gymnasieskolornas rektorer. Besluten och det regelverk som gäller i övrigt ger huvudman och rektorer möjlighet att snabbt kunna agera och vid behov slå om delar av utbildningen till fjärr- eller distansundervisning.

Utgångspunkten är fortsatt att undervisningen ska bedrivas på plats i skolan, men besluten och gällande regelverk innebär att gymnasieskolorna under vissa förutsättningar får möjlighet att kombinera utbildning i skolans lokaler med fjärr- och distansutbildning.

Lösningarna kommer att se olika ut på olika skolor. Det är respektive rektor som har bäst koll på hur förutsättningarna ser ut på sin skola. Till exempel skiljer sig den fysiska miljön åt på skolorna, där vissa har bättre förutsättningar än andra att göra det möjligt att hålla avstånd.

– Utgångspunkten för vårt arbete är såväl att säkerställa elevernas behov av smittskydd som deras rätt till utbildning. Det är en balansgång, men med det här upplägget har vi skapat förutsättningar för att kunna agera snabbt och ändå se till att våra elever ges möjlighet till undervisning. Skulle smittskyddsläkare mot bakgrund av en ökad smittspridning rekommendera mer omfattande åtgärder kommer vi inte tveka att vidta dessa, säger Lars Rehnberg.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>