Infosoc samarbetar med Skoljuristerna.se

Infosoc Rättsdata samarbetar med Ingela Fehrer på Skoljuristerna.se, ett forum för utbildning och skoljuridik.

Ingela har en bakgrund som utredare på Skolinspektionen, som skoljurist på en kommun i Stockholms län och som utgivare på Nordstedts Juridik AB. Nu utbildningsarrangör, föreläsare och rådgivare.

Ingela har nu skrivit tre nya analyser på områdena delad vårdnad, systematiskt kvalitetsarbete samt särskola. Samtliga finns publicerade i Infosoc rättsdatabas för skola.