Maria Guthke väljs till ny ordförande för Lärarförbundet Student

Lärarförbundet Student är lärarstudenternas forum för att påverka och förbättra lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen.

Maria Guthke väljs till ny ordförande för Lärarförbundet Student 1
Maria Guthke

Under dagens lärarstudentmöte valdes Maria Guthke till ny ordförande.

– Det är en oerhörd ära att få förtroendet för ett sådant fantastiskt uppdrag. Jag känner mig hedrad och ödmjuk inför uppgiften att föra lärarstudenters röst i Nordens största lärarstudentorganisation, säger Maria Guthke, ordförande för Lärarförbundet Student.

Lärarförbundet Student samlar 33 000 lärarstudenter från alla lärarutbildningar och det gör organisationen till Nordens största lärarstudentorganisation.

Det nya presidiet består av:
Maria Guthke, ordförande, läser till grundlärare F-3 vid Stockholms Universitet

Julia Norman, vice ordförande, studerar till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan med ämnena svenska som andraspråk och bild vid Göteborgs Universitet