Mycket sker på SETT i år!

IT-Pedagogen är på mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet – SETT – startar sin första dag av tre och självklart finns vi på plats.

Mycket sker på SETT i år! 1I år finns det extra mycket att erbjuda för dig som är verksam inom förskola eller grundskola och gymnasiet men även SFI. Under hela mässan kan du komma förbi oss vi håller tävling under alla tre dagarna, där du kan vinna fina priser av våra samarbetspartner.

 

Hoppas vi ses där!

Välkomna