Ökad optimism bland unga på arbetsmarknaden

Trots att unga upplever stora utmaningar kopplade till trygghet på arbetsmarknaden har optimismen ökat kraftigt.

Ökad optimism bland unga på arbetsmarknaden 1Andelen unga i Sverige som anser att det är lätt att få ett jobb har mer än fördubblats sedan 2014. Det visar en ny riksomfattande undersökning om unga och jobb.

För fjärde året har Insight Intelligence tillsammans med Malmö Stad, Adecco Group, Fryshuset och Jobba Grönt genomfört en riksrepresentativ attitydundersökning där 1000 svenskar mellan 16 och 30 år har intervjuats om deras syn på jobb och arbetsmarknad.

Resultaten visar bland annat att andelen som tycker att det är lätt för unga att få ett jobb har ökat med 14 procentenheter sedan 2014, medan andelen som ser det som svårt minskat med 20 procentenheter under samma period.

Många unga ser sin digitala kompetens som en stor tillgång på morgondagens arbetsmarknad.

– Det flesta tror att IT-kunskaper kommer att vara viktigare på arbetsmarknaden än en högskole- eller universitetsutbildning om tio år vilket säger en hel del om hur högt unga skattar framtidens efterfrågan på teknisk kompetens, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Samtidigt finns en del orosmoment. Osäkra anställningsformer och höga krav på arbetslivserfarenhet ses som några av de främsta utmaningarna för unga på arbetsmarknaden.

Det finns stora skillnader i synen på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor. Män tycker i större utsträckning (32%) än kvinnor (20%) att det är lätt för unga att få jobb. Unga män har överlag ett betydligt större självförtroende på arbetsmarknaden än unga kvinnor.

Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 30 år som under mars 2018 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.

Undersökningen och rapporten ”Generation jobb 2018” har tagits fram i samarbete med Anders Forslund, professor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).