Ny föräldraundersökning om undervisningen under covid-19
Hem UNDERSÖKNING Ny föräldraundersökning om undervisningen under covid-19

Ny föräldraundersökning om undervisningen under covid-19

Publicerat av: Redaktionen

På uppdrag av Clio har Analyse Danmark genomfört en föräldraundersökning med svar från 502 föräldrar med barn i förskoleklass och till och med årskurs nio i Sverige.

Ny föräldraundersökning om undervisningen under covid-19Undersökningen ger en inblick i deras uppfattning av undervisningen under covid-19.

Undersökningen genomfördes under perioden 25/3 2021 – 31/3 2021 med hjälp av stickprov från svenska respondenter i onlinepanelen. De tillfrågade föräldrarna har barn i kommunal skola, privatskola, friskola, specialskola eller annan typ av skola.

I allmänhet är föräldrarna nöjda med skolorna – 71 % svarar att de är mycket nöjda eller nöjda med sitt barns skola.

Föräldrarna är nöjda med hanteringen av online-undervisningen och vill ha mer

2020 bjöd på nya och oförutsedda utmaningar, och online-undervisning blev en del av många elevers vardag. Undersökningen visar att hälften av respondenternas barn har haft undervisning online. Trots att sådan undervisning i många fall inte var förutsedd eller planerad anser 71 % av de föräldrar vars barn har deltagit i online-undervisningen att skolan har hanterat det bra eller mycket bra.

Även om bara ungefär hälften av barnen haft online-undervisning anser 64 % av föräldrarna att skolorna i framtiden borde erbjuda någon form av online-undervisning för de elever som inte kan närvara i skolan.

Föräldrarnas samarbete med skolan och lärarna upplevs inte som förbättrat

Samarbetet mellan föräldrarna och skolan upplevs inte som förbättrat under covid-19. 37 % av föräldrarna svarar att de i viss eller mindre utsträckning har fått ett närmare samarbete med någon av barnens lärare. Vidare anser hela 51 % att samarbetet inte alls har blivit närmare.

Digital kompetens är viktigt i framtiden

Undersökningen visar att det finns en osäkerhet när det kommer till skolans strategi för digitala läromedel. 48 % av respondenterna svarade “vet ej” på frågan om skolan har en digital strategi. Men för majoriteten av föräldrarna är digital strategi och lärande inte utan betydelse. 78 % av dem är nämligen av uppfattningen att digital kompetens är viktigt för deras barn i förhållande till framtida utbildning och arbete.

Covid-19 har även inneburit nya sätt att undervisa på. Enligt 57 % av föräldrarna har det senaste året i mycket hög grad eller i hög grad resulterat i nya undervisningsmetoder och tillvägagångssätt. Det finns också en utbredd upplevelse av att användningen av digitala läromedel har ökat under perioden.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>