Partilles nya lärcentrum öppnat

Under förra året fick Partille kommun statliga medel att öppna ett lärcentrum – en bemannad studiehall med arbetsplatser för vuxenstuderande.

Partilles nya lärcentrum öppnat 1
Bestyr med band och trumpeter innan lärcentrum förklarades invigt. Bild: Partille kommun

Nu står lokalerna klara och redo att användas.

Försett med IT-utrustning, kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiskt stöd har nu ett lärcentrum slagit upp sina dörrar i Partille Kulturum, alldeles i anslutning till där vuxenutbildningens klassrum, studie- och yrkesvägledare samt studiecoach finns.

Många fördelar

Syftet med verksamheten är både att korta elevernas lärsträcka och att fler ska klara sina studier, men fördelarna med lärcentrum är fler än så:

– Vi hoppas också kunna bidra till att öka den digitala kompetensen hos vuxenstuderande. Dessutom tror vi att vårt lärcentrum kan ge fler vuxna bättre förutsättningar att utbilda sig och därmed ge likvärdigheten inom vuxenutbildningen en skjuts, säger Nomi Madolo, rektor på vuxenutbildningen i Partille.

Fokus på svenska språket och handledning

Till en början kommer fokus bland annat ligga på att arbeta med de elever som behöver extra stöttning att utveckla sin kompetens inom det svenska språket. Det kommer även finnas möjligheter till handledning oavsett vilken utbildning eller kurs de läser på vuxenutbildningen.

– På längre sikt kommer vi arbeta med att utveckla användningsområdet för lärcentrum utifrån elevernas och kommuninvånarnas behov och även kunna erbjuda service inom tentaskrivning för dem som studerar på distans, säger Marie Offrell, utvecklingsledare på vuxenutbildningen i Partille.