Sveriges Skolledarförbund ser positivt på skolans digitalisering

Sveriges Skolledarförbund ser positivt på skolans digitalisering, jag ser med tillfredsställelse på politiska initiativ för en nationell strategi för skolans digitalisering.

En klokt genomförd digitaliseringsprocess kan hjälpa oss att komma till rätta med en del av de problem som vi upplever i skolan idag. Den kan bli den brygga vi behöver för att kunna lämna den återvändsgränd av sjunkande resultat hos eleverna och växande känslor av otillräcklighet och stress hos professionen, där vi verkar ha fastnat.

SkolledarförbundSå kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, det förslag till nationell strategi för skolans digitalisering som företrädare för Alliansen presenterade idag.

– Men det är viktigt att strategin tas fram och genomförs i nära samarbete med skolledare och lärare. Det måste vara deras utmaningar och frågor som ska stå i centrum och som digitaliseringen ska hitta smartare lösningar på.

– Vi måste kräva, och ges förutsättningar till, att få vara med och ta ansvar för verksamhetsutvecklingen. Utformandet och genomförandet av en strategi för skolans digitalisering kan bli ett utmärkt tillfälle att göra något bra tillsammans.

Post Comment