Robotprogrammering ska få Säters elever mer intresserade av naturvetenskap och teknik

Årskurs 1-6 i på Stora Skedvi skola, Enbacka skola och Kungsgårdsskolan får lektioner i kreativ och praktisk programmering när pedagoger från 2047 Science Center kommer på besök.

Robotprogrammering ska få Säters elever mer intresserade av naturvetenskap och teknik 1
Maria, pedagog på 2047 Science Center

Projektet heter Science Dalatours och möjliggörs med ett bidrag på 500 000 kr från Södra Dalarnas Sparbank.

Science Dalatour är ett projekt för mellanstadieklasserna i Säter, Hedemora och Avesta kommun. Projektet genomförs för att väcka intresse för teknik, naturvetenskap och matte och därmed bidra till att säkra länets framtida kompetensförsörjning. Projektet startar vecka 45 och börjar med Säters kommun för att nästa år gå vidare till Avesta kommun och därefter Hedemora kommun.

– Lektionerna ska väcka intresset hos barn och ungdomar för teknik, naturvetenskap och matematik. Vi vill stärka deras tekniska självförtroende med lustfyllda lektioner i programmering och i förlängningen bidra till den framtida kompetensförsörjningen inom naturvetenskap och teknik, säger Maria, pedagog på 2047 Science Center.

– Vi är väldigt glada över att kunna göra denna satsning mot skolorna. Både lärare och elever får inspiration genom detta besök. Programmering är en obligatorisk del i skolplanen och då är det kul att det kan erbjudas på ett kreativt sätt och med pedagoger som är specialiserade på detta, säger Therese Oljans Backlin, marknadsansvarig på Södra Dalarnas Sparbank.

Kreativ programmering på schemat

Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av Lego Education i ett innovativt, utmanande och lärorikt upplägg. I årskurs 1-3 kommer man jobba med temat ”Vår stad” och i årskurs 4-6 är temat ”Robotar i vår vardag”.

Datum och plats

Pressen hälsas välkommen

9/11 Stora Skedvi åk , 08.10-09.40, Stora Skedvi åk 2 09.50-11.20, 10/11 Enbacka 6B 9:45-11:15

Vänligen anmäl ditt deltagande.