Så kan ledarskapet i stora organisationer säkra synergier

Många organisationer brottats med hur man kan balansera centrala direktiv som syftar till att nyttja storskalighet och samtidigt vara flexibel och möta kunders behov på specifika marknader.

Så kan ledarskapet i stora organisationer säkra synergier 1
Pontus Wadström har nyligen disputerat med doktorsavhandlingen “Corporate stategizing: building the group without busting business

Centralt motiverade beslut om integrering kan ge upphov till synergier, men de kan också leda till att man förlorar viktiga affärer på en lokal marknad. Olika verksamheters självbestämmande är en förutsättning för anpassning till unika förhållanden, men om alla bestämmer allt själva skapas inga synergier. Inte sällan bryts centrala policys för en lokala affärs skull på grund av målkonflikter.

Hur gör man då för att balansera strategi på koncern- och affärsnivå på sätt som möjliggör reella synergier, men ändå inte begränsar verksamheternas förmåga att anpassa sig till sina unika förhållanden?

Den frågan har Pontus Wadström adresserat i sin doktorsavhandling ”Corporate strategizing: building the group without busting businesses”. Utifrån sin actionsbaserade forskning har han identifierat en modell som praktiskt underlättar strategisk ledning och verksamhetsutveckling i organisationer med diversifierad verksamhet.

Resultatet bidrar till ökad förståelse för strategiarbete, men också nya perspektiv på hur ledarskapet i stora organisationer kan hantera den komplexitet det innebär att få ut det mesta av både helheten och delarna i en stor organisation.

Vi i Mgruppen vill gratulera vår samarbetspartner Pontus Wadström till en intressant avhandling och till en doktorstitel. Vi gratulerar också till ett viktigt bidrag som gynnar de ledare i näringsliv och offentlig sektor som söker vägar att kombinera den stora organisationens fördelar med de många medarbetarnas innovationskraft i lokala och kundnära situationer. Vi ser fram emot att tillsammans få sprida kunskaperna till ledare genom vår Executive MBA utbildning men också i de kunduppdrag vi genomför tillsammans.