Förskollärare larmar: Barngrupperna är för stora

Landets barngrupper är fortfarande för stora.

Förskollärare larmar: Barngrupperna är för stora 1
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande

Hela 8 av 10 förskollärare arbetar i en för stor barngrupp, visar Lärarförbundets nya rapport. Hälften svarar också att de inte hinner med sitt uppdrag.

”Det blir mer barnpassning än undervisning för att få dagen att hålla”. Så beskriver en förskollärare sin arbetssituation i Lärarförbundets nya rapport. I en stor enkät har Lärarförbundet kartlagt arbetsvillkoren för landets förskollärare och kan nu visa på att 8 av 10 förskollärare arbetar i en barngrupp som är större än det riktmärke som Skolverket har satt upp. Det är allvarligt och påverkar både barn och personal negativt.

– Förskolläraren måste kunna se och möta varje barn. Stora barngrupper leder ofta till högre ljudnivåer och ökad stress. Förskollärare är tyvärr ett av de yrken med högst sjukskrivningar idag, barngruppsstorlekarna måste tas på allvar, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Varannan förskollärare upplever att hen inte hinner med sitt förskolläraruppdrag. Gruppstorlekarna är en viktig bakomliggande orsak, samtidigt som sju av tio säger att de inte kan påverka barngruppernas storlek.

– Politiker måste ta sitt ansvar för att förskolan ska kunna leva upp till sitt uppdrag. Att hälften av förskollärarna upplever att de inte kan genomföra sitt uppdrag är oacceptabelt. Lärarförbundet har drivit på för att ansvariga politiker måste upprätta en plan för hur de nationella riktmärkena för barngruppernas storlek ska nås, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets enkät visar att problemet med stora barngrupper kvarstår, trots att statistiken visar på en positiv utveckling. Skolverket samlar in uppgifterna på hösten, medan grupperna tenderar bli större på våren.När Lärarförbundet gjorde motsvarande enkät i oktober svarade 75 procent av förskollärarna i småbarnsgrupp att de jobbade i en grupp som inte uppfyller riktmärket. I februari var motsvarande siffra 83 procent.En förskollärare beskriver arbetet i en stor barngrupp så här: “Känslan av att inte räcka till, att inte hinna med uppdraget som barnen enligt lag har rätt till bryter ner mig. Jag funderar på att byta yrke om barngrupperna inte minskar snart.

”Rapporten ”Förskollärare: Barngrupperna är fortfarande för stora” visar att:

  • 8 av 10 förskollärare arbetar i en barngrupp över riktmärket
  • Barngrupperna ökar markant i februari 2020 i jämförelse med oktober 2019.
  • 7 av 10 förskollärare kan inte påverka antalet barn i barngruppen.
  •  7 av 10 förskollärare arbetar med en personaltäthet som är sämre än det nationella riksgenomsnittet.
  • 5 av 10 hinner inte med sitt förskolläraruppdrag.