Så ska Sigtuna kommun förbättra nyanländas förutsättningar att klara skolan

Sigtuna kommun ska, i samverkan med Skolverket, se till så att nyanlända barn och elever får bättre förutsättningar att klara skolan. För att finansiera de extra insatserna som krävs får Sigtuna kommun ett statsbidrag på totalt 10,3 miljoner kronor.

Så ska Sigtuna kommun förbättra nyanländas förutsättningar att klara skolan 1Under hösten har Sigtuna kommun arbetat fram en åtgärdsplan kring vad som behövs för att nyanlända barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara skolan. Målet med de riktade insatserna, som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning, är att öka måluppfyllelsen och kunskapsresultaten.

Den här veckan tecknades en överenskommelse mellan Sigtuna kommun och Skolverket kring genomförande och finansiering av insatserna. Skolverket kommer att finansiera satsningarna i åtgärdsplanen, vilket innebär ett tillskott till Sigtuna kommun på totalt 10 357 500 kronor.

– Sigtuna kommun har under lång tid arbetat med att utveckla och förbättra måluppfyllelsen. Det är därför mycket glädjande att vi nu får extra resurser för att utveckla förutsättningarna för nyanlända barn och elevers lärande från förskolan till vuxenutbildningen, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Insatserna ska genomföras under perioden januari 2020 till och med juni 2022 och handlar exempelvis om att pedagogisk personal i både förskolan och skolan ska få ökad kompetens kring språkutvecklande arbetssätt. Andra insatser är att utveckla kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper, att stärka övergångarna mellan olika skolformer och att utbilda elevhälsan i traumamedveten omsorg.

– Det är en stor styrka i att samtliga skolformer arbetar mot samma mål. Såväl förskola som fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är med i det här projektet och vi har gemensamt arbetat fram åtgärdsplanen, säger Mikael Brant-Lundin, chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.