Skoldialogen och SecureAppbox i strategiskt samarbete

Skoldialogen och SecureAppbox inleder ett strategiskt samarbete för att stödja kunder i deras strävan att uppfylla de nya säkerhetskraven i skolans kvalitetsarbete.

Skoldialogen och SecureAppbox i strategiskt samarbete 1Det gäller såväl policys, rutiner och ansvar som IT-stöd. Samarbetet omfattar alla olika skolformer, från förskola till högskola – både i privat och kommunal verksamhet.

”Kvalitetsarbetet omfattar idag inte bara rutiner. Det är lika viktigt att säkerställa att alla medarbetare erhåller rätt verktyg för att också kunna följa kraven i nya dataskyddsförordningen. Vi har lärt oss mycket i samarbete med SKL och kommuner kring införandet av GDPR, som skolorna kan dra nytta av” – säger Christina Skodra Pettersson på SecureAppbox.

Genom ökade krav från myndigheterna vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, enligt skollagen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR), har partnerna tagit fram paketlösningar. Detta för att ge skolorna ett konkret stöd för dessa nya utmaningar, både inom delområden och för helheten.

”I ljuset av den senaste tidens ökade antal incidenter, krav på rapportering och kommunikation till föräldrar och myndigheter, behöver skolorna fungerande lösningar som hänger ihop och förenklar vardagsarbetet. Att känna trygghet i sin kommunikation och datahantering, blir nu centralt för skolans kvalitetsarbete” – säger Jan Söderlund på Skoldialogen.