Skolsäkerhet, kommunikation och att leda i kris – Save the date, vi kommer till dig!

Kris- och säkerhetstouren 2019 kommer till dig!

Är du kommunal säkerhetschef, säkerhetssamordnare, säkerhetsansvarig inom utbildningsförvaltningen, rektor, skolledare, lärare eller förtroendevald.

Du är välkommen till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium där du får en inblick i det senaste inom incident- och krishantering samt effektiva kommunikationsmöjligheter.

Hot mot personal, bråk, skolattacker, försvunnen elev, anlagda bränder, falska brandlarm, ”fake news” i sociala medier, bombhot med flera. Vår omvärld har senaste åren förändrats dramatiskt och med fler hotbilder och motsättningar står skolor, kommuner och utbildningsföretag inför stora utmaningar. Det finns ett stort behov hos både offentlig- och privat verksamhet att digitalisera och effektivisera in- och utlarmning, kommunikationen och incident- och krishanteringen.

Du kommer under seminariet att få svar på följande frågor:

  • Vad är det senaste inom incident- och krishantering inom skolan
  • Hur planeras skolans krisarbete innan olyckan är framme
  • Hur leder jag min organisation när krisen är ett faktum
  • Hur varnas all personal på skolan om en pågående allvarlig incident
  • Hur informeras snabbt krisledningen och berörda organisationer om en krissituation
  • Kan personer i krisledningen effektivt delta på distans
  • Hur kommuniceras beslut, aktiviteter och lägesbilden
  • Är kommunikationen krypterad
  • Är viktiga checklistor, planer och dokument alltid lättillgängliga och uppdaterade
  • Hur tillgodogörs erfarenheterna