Hem SKOLNIVÅGYMNASIUM Kattegattgymnasiets nya skepnad – öppnar upp för samarbete och kontakt med omvärlden

Kattegattgymnasiets nya skepnad – öppnar upp för samarbete och kontakt med omvärlden

Publicerat av: Redaktionen

Kattegattgymnasiet är den största gymnasieskolan i Halmstad med många teoretiska och praktiska inriktningar.

Sedan 2017 har byggprocessen pågått för att förverkliga en helt ny skola för 1 600 elever.

Kattegattgymnasiets nya skepnad – öppnar upp för samarbete och kontakt med omvärlden

Kattegattgymnasiet entré. Bild: Fredblad Arkitekter AB

Arbetet med gymnasiet har under resans gång ändrat riktning och resulterat i en nytänkande helhetslösning.

-Vi på Fredblad har en lång historia i projektet och har varit med ända sedan början av planerna på ett nytt Kattegattgymnasium, berättar Henrik Geijer, ansvarig arkitekt på Fredblad Arkitekter i Halmstad.

De ursprungliga byggnaderna från 60-, 70-, och 80-talen rivs nu för att ge plats åt en helt nybyggd skola.

Viktigt omtag
80-talsdelen skulle från början av projektet byggas om men efter en förstudie beslutade man att riva även den. Det politiska beslutet i juni 2018 medförde att projektet accelererade för alla involverade. En bärande tanke har hela tiden varit att skapa ett naturligt flöde i elevernas skolmiljö, nu gavs nya möjligheter att få in en sammanhängande helhet i gymnasiet.

–I den gamla 80-talsbyggnaden har Teknik-, El- och Industriprogrammen funnits, lite på undantag. Genom att vi nu fick möjlighet att införliva de tekniska verkstäderna i huvudbyggnaden, synliga genom stora glasade partier, kunde programmen få ett skyltfönster mot staden.

Kontaktytorna ökar
För att komma till matsalen måste eleverna passera teknikcentret, vilket ger ett naturligt interaktivt flöde där det även finns möjlighet till olika kontaktytor, till exempel utställningsmontrar som kan inspirera och ge kreativa tankeprocesser. Framtidens utmaning när det gäller skolbyggnader är att tänka nytt kring integration och samarbete mellan olika discipliner som humaniora, teknik, naturvetenskap och ekonomi. Här skapas grunden för ett gränsöverskridande samarbete.

–Vi har även haft förmånen att rita all fast och lös inredning i gymnasiet. Cafeteria, bibliotek och öppna studieytor blir viktiga mötesplatser och även matsalen har inretts med sittbås för gruppmöten. Centralt för en skola av den här typen är att de byggda rummen och skolans ytor ska utnyttjas maximalt under dagen. Det betyder i praktiken att ytor som till exempel matsal inte bara används för att äta i utan även är inredd och planerad för att fungera som öppen studieyta resten av dagen.

Lättläst byggnad
Skolans kompakta form möjliggörs genom två stora atriumtorg som släpper in dagsljus till skolans kärna. Färgkombinationen i rummen samt i fast och lös inredning har succesivt utvecklas till en egen grammatik, syftet är att med färg både inspirera och samtidigt göra byggnaden lätt att orientera sig i.

–Skolan är på 19 500 kvadratmeter i bruttoyta. I en så pass stor byggnad blir volymhantering och fasaduttrycket mycket viktig då huset upplevs även av förbipasserade, säger Henrik Geijer.

Fasaden i ljust tegel har en säckskurad fog, vilket gett den ett levande uttryck. Långa horisontella fönsterband bidrar till en balanserad komposition. Den längsta fasaden, på 130 meter, vänder sig mot staden och är uppdelad i flera byggnadsskepp. De framskjutande delarna har tegelinramningar med glas till studieytor samt täta delar i ett specialframtaget spegelglas med moiré-effekt. Spegeleffekten upplevs olika beroende på betraktelsevinkel. Ytterligare en utmärkande del i exteriören är de sex stora norrvända taklanterninerna över teknikcentret. Den sågtandsformade siluetten som lanterninerna ger är en historisk blinkning till tidiga industribyggnader.

Verkligheten ledde till något annorlunda
–När vi nu börjar summera projektet och gymnasiet närmar sig färdigställande undrar man hur vi hade ritat om vi fått börja med ett vitt papper, säger Henrik Geijer. Motstånd skapar kreativitet och en utmaning måste vändas till en möjlighet. Jag hoppas den här byggnaden får stå i minst hundra år. För miljöns skull måste det ingå i vårt och allas ansvar att bygga och förvalta långlivade hus.

Den första etappen av gymnasiet för de teoretiska programmen står klar till höstterminen 2020. Hösten 2021 är även etapp två med matsal, nytt storkök och yrkesprogrammen klar.

Av Marie Louise Aaröe

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>