Tre miljoner till skolforskning

Piteå kommun satsar på forskning i skolan baserat på lärares praktik. Nu formaliseras samarbetet med Umeå universitet genom ett ULF-avtal mellan parterna.

Tre miljoner till skolforskning 1
Malin Westling, förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen, Piteå kommun, signerar ULF-avtalet tillsammans med Maria Löfgren, rektor på Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Fotograf: Ulrika Bergfors

Det innebär 3 miljoner kronor i riktade medel från Umeå universitet till Piteå kommun under en tre-års period.

ULF (Utveckling, Lärande och Forskning ) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

– Med försöksverksamheten ULF skapas ett engagemang där Lärarhögskolan tillsammans med skolhuvudmän kraftsamlar för att skapa långsiktiga samverkansstrukturer mellan akademi och skola. Att liknande arbete sker på landets samtliga lärosäten med lärarutbildningar gör att det kommer vara oerhört spännande att följa utvecklingen av ULF, säger Maria Löfgren, rektor på Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Sedan tidigare finns ett långsiktigt samarbete mellan Piteå kommun och Umeå universitet som bland annat lett till den magisterutbildning som erbjuds undervisande lärare på deltid inom forskning och utveckling. Piteå kommun är en av de första att teckna ett lokalt ULF-avtal.

– Det känns fantastiskt att Piteå kommuns ULF-avtal äntligen är undertecknat! Det är en viktig milstolpe och garant för fortsatt samverkan med forskare vid Umeå universitet, och det ska bli spännande att följa lärares, skolledares och forskares konkreta arbete med att genomföra ULF-avtalets intentioner, säger Malin Westling, förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun.

ULF-avtalet garanterar extra resurser till forskning inom skolan i Piteå kommun, 3 miljoner kronor fördelat på en tre-års period. Under de här åren ansvarar utbildningsförvaltningen för att bedriva systematisk verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund och garantera stabilitet och långsiktighet gällande forskning och utveckling i samverkan. Framför allt är det viktigt att bygga hållbara strukturer som underlättar för lärare och forskare att verka tillsammans. Inom ramen för ULF kommer Piteå kommun att fortsätta arbeta med aktionsforskning, forskningscirklar och examensarbeten i samverkan och undersöka hur dessa tre kan länkas samman med varandra och skapa inträdesstrukturer för lärare, forskare och lärarstudenter.

Under det långsiktiga samarbetet mellan Piteå kommun och Umeå universitet, även kallat ”Piteå-modellen”, har anställda under perioder haft delade tjänster mellan universitet och utbildningsförvaltningen. Stina Westerlund, lektor i Pedagogiskt arbete, Umeå universitet, har varit med i samarbetet från början.

– Att ta del av ULF-verksamhetens mål och visioner är otroligt glädjande. Här finns en nationell uppslutning som verkar för att få till stånd samverkan kring praktiknära forskning. Med ULF placeras också vårt arbete med Piteå kommun i ett större sammanhang och i en nationell rörelse, skriver Stina i sitt blogginlägg på ULFs hemsida.