Hem SKOLNIVÅEFTERGYMNASIAL UTBILDNING Södertörns högskola startar bibliotekarieutbildning

Södertörns högskola startar bibliotekarieutbildning

Publicerat av: Redaktionen

Södertörns högskola har startat planeringen för att från och med höstterminen 2019 erbjuda bibliotekarieutbildning.

Programmet, som är treårigt och leder till kandidatexamen i biblioteksvetenskap, planerar att anta cirka 30 studenter per läsår.

– Vi ser att en bibliotekarieutbildning passar väldigt väl in i vår profil och med vår kompetens, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola. Dessutom finns en stor efterfrågan på bibliotekarier på arbetsmarknaden.

Innan sommaren tillsattes en arbetsgrupp som utrett förutsättningarna för att starta en bibliotekarieutbildning på Södertörns högskola.I höst presenterade arbetsgruppen sin utredning och rekommendationen till ledningen blev alltså att en utbildning ska startas om ett år.

Södertörns högskola startar bibliotekarieutbildning

– Idén kom upp i en dialog med Botkyrka kommun, där Anja Dahlstedt, Kultur- och Fritidschef och tidigare student på högskolan, förde fram tanken att Södertörns högskola vore rätta platsen för en bibliotekarieutbildning i Stockholmsregionen. Särskilt pekade hon på behovet av bibliotekarier med interkulturell kompetens, berättar Nils Ekedahl, vicerektor med ansvar för utbildning.

Idag finns ingen bibliotekarieutbildning i Stockholms län. Utbildning erbjuds vid Borås högskola, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Linnéuniversitetet, varav endast tre på kandidatnivå. Söktrycket på kandidatutbildningarna är högt: det dubbla mot antalet studieplatser.

– Vi har redan både personal och kunskap inom ämnen som naturligt ska ingå i bibliotekarieutbildningen; som till exempel arkivvetenskap, medieteknik, pedagogik och offentlig förvaltning, säger Pamela Schultz Nybacka som varit samordnare för den grupp som utrett förutsättningarna att starta utbildningen.

Kungliga biblioteket arbetar just nu med att ta fram en nationell strategi för ett utvecklat biblioteksväsende. Utkastet till den nationella strategin rekommenderar en utbyggd bibliotekarieutbildning i hela landet och att bibliotekarieyrket behöver en omprofilering som bättre speglar yrkets komplexitet i praktiken. Frågor om digitalisering, mångspråk och inkludering står också högt upp på agendan i denna strategi.

– Dessa tankar stämmer väldigt väl överens med Södertörns högskolas interkulturella profil, vårt uppdrag inom breddad rekrytering och våra tre M son genomsyrar vår verksamhet: mångvetenskaplighet, mångkultur och medborgerlig bildning, säger Pamela Schultz Nybacka. Vi har fått också positivt gensvar från aktörer på regional och kommunal nivå i Stockholmsområdet med omnejd. Det finns alltså goda möjligheter till samverkan när det gäller till exempel fältstudier, praktik, gästföreläsningar och forskning.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>