Hem SKOLNIVÅFÖRSKOLA Digital satsning utbildar förskollärare i hjärt- och lungräddning för barn

Digital satsning utbildar förskollärare i hjärt- och lungräddning för barn

Publicerat av: Redaktionen

Kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn kan rädda liv.

Trots detta uppger många förskollärare och föräldrar att de inte har tillräckliga kunskaper för att utöva första hjälpen på ett barn i nöd.

Digital satsning utbildar förskollärare i hjärt- och lungräddning för barn

För att öka kunskaperna har Trygg-Hansa och Life in Mind startat initiativet Tryggad Förskola och webbkursen En livsviktig webbkurs som just nu utbildar pedagoger på förskolor över hela landet.

Webbkursen är den första av sitt slag i Sverige och är utvecklad av Life in Mind i samarbete med Trygg-Hansa.

Life in Mind är ett utbildningsföretag specialiserade på första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Syftet är att göra det enklare för förskollärare och föräldrar att utbilda sig i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn. Först ut att gå kursen är 20 förskolor runt om i Sverige, från Blekinge till Norrbotten.

-Det är skillnad i hur man utövar första hjläpen och hjärt-och lungräddning på vuxna och på barn. Vi har sett ett behov och en önskan hos förskollärare att utbilda sig i första hjälpen och hjärt- och lungräddning specifikt för barn men att många upplever att tiden och tillgängligheten är en bristvara. Genom en webbkurs där förskolelärarna själva bestämmer när och var de ska utföra kursen kan vi öka kunskapen, vilket förhoppningsvis kan göra föräldrar och barn mer trygga, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Få förskollärare kan första hjälpen

Kunskaper i första hjälpen och HLR är en färskvara och behöver uppdateras helst en gång om året. Dessutom finns det skillnader i hur man utövar första hjälpen och HLR för vuxna och barn. I en undersökning mot över 300 yrkesaktiva förskollärare uppger endast 1 av 3 förskollärare (35 procent) att de har gått en sådan utbildning det senaste året. Många har daterade kunskaper, 37 procent har inte uppdaterat sina kunskaper på över två år. Bland de förskollärare som inte har någon gått en kurs i barn-HLR uppger 4 av 10 (39 procent) att de inte haft möjlighet. Hälften av förskollärarna (49 procent) säger att de gärna skulle vilja gå en kurs men inte vet hur de ska gå tillväga.

-Hjärtstopp hos barn är ovanligt, men om det sker är det helt livsavgörande att finns någon i barnets direkta närhet som omedelbart kan starta HLR. Förutom hjärtstopp finns det en rad andra akuta olycksfall och sjukdomar som kan inträffa där barnet behöver ett akut omhändertagande. Enligt min mening ska barn som vistas på förskolan i Sverige, utan tvekan eller undantag ha personal utbildad i HLR och första hjälpen omkring sig under dagens alla timmar, säger Camilla Thurell grundare av Life in Mind.

Även bland föräldrar till små barn är kunskapen låg

Knappt 4 av 10 föräldrar (37 procent) har gått en kurs i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn**. Lika många är osäkra på vad som skiljer HLR-utövning på barn respektive vuxna. Precis som bland förskollärarna uppger det flesta föräldrar (39 procent) som inte gått en kurs i barn-HLR att de inte haft möjlighet. Webbkursen är utformad för förskolor och privatpersoner.

Här är de 20 förskolorna som nu utbildas i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn:

Blekinge:

Ramdala förskola i Karlskrona

Dalarna:

Bullergårdens förskola i Borlänge

Gävleborg:

Humlans förskola i Hudiksvall

Jämtland:

Lägdans förskola i Myrviken

Norrbotten:

Myrans förskola i Gällivare

Förskolan HF-Björken i Tornedalen

Småland:

Torpa förskola i Ljungby

Råsebäcks förskola i Hultsfred

Stockholm:

Hanna Rydhs förskola i Fruängen

Täby parks förskola i Täby

Södermanland:

Franciscus förskola i NyköpingVärmland:

Förskolan Rödluvan i Forshaga

Förskolan Hermes i Säffle

Västergötland:

Taklöksvägens förskola i Göteborg

Förskolan kritan i Trollhättan

Montesori förskolan Barnenshus i Alingsås

Örebro:

Kristinagårdens förskola i Askersund

Östergötland:

Förskolan Skeppet i Ödeshög

Förskolan Ankan Linköping

Förskolorna har ansökt om att kostnadsfritt få ta del av kursen och de är utvalda genom följande kriterium; geografisk spridning, samt att det var länge sedan pedagogerna på förskolan uppdaterade sina kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning eller att vissa i personalen aldrig hade gått en kurs.

Undersökningen mot yrkesaktiva förskollärare visar att:

  • Var fjärde förskolelärare har varit med om ett sjukdoms- eller olycksfall bland ett eller flera barn inom förskolan där kunskaper inom första hjälpen eller HLR har behövts.
  • 72 % av förskolelärarna skulle önska utbildning i första hjälpen och HLR för barn inom barnomsorgen en gång varje år eller mer ofta.
  • Nio av tio förskolelärare (91 %) skulle känna sig säkrare i sin yrkesroll om de fick genomgå HLR och första hjälpen-utbildning med regelbundna uppdateringar.

Undersökningen mot hushåll med barn 0-5 år visar att:

  • 1 av 5 föräldrar känner att de ej har tillräckliga kunskaper i HLR/Första hjälpen om någon behöver akut hjälp (20 %)
  • De flesta (39 %) som ej gått HLR/Första hjälpen utbildning har inte haft möjlighet
  • Hälften som ej gått HLR/Första hjälpen utbildning skulle vilja men vet inte hur de ska gå tillväga (49 %)

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>