Eleverna berättar

Alla lär sig på olika sätt och genom att fråga eleverna vill vi på NA förlag ta reda på vad de tycker.

NA Förlag träffar eleverna

Vi träffade fem gymnasieelever och lät dem resonera kring lärande och läromedel.

Eleverna pratade både om känslan av att känna sig duktiga och om glädjen när kunskapen faller på plats. De såg även stora fördelar i kombinationen i att både studera enskilt och i grupp. Gymnasieeleverna använder sig idag av digitala läromedel och var alla positiva till digitaliseringen. Samtidigt kunde de se både för- och nackdelar med den.

Se våra tema-filmer där eleverna själva berättar hur de ser på lärande. Det här är första delen i vår serie “Eleverna berättar”.