Sollentuna kommun tecknar avtal med Ugglo och fortsätter driva den digitala utvecklingen framåt i förskola och skola

Som för många kommuner är det prioritet att möta kraven i förskolans reviderade läroplan som träder i kraft 1 juli 2019.

Sollentuna kommun tecknar avtal med Ugglo och fortsätter driva den digitala utvecklingen framåt i förskola och skola 1I Lpfö 2018, har högläsning lyfts in som en viktig del i förskolans språkutvecklande uppdrag. ”Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp­muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.”

Som ett led i detta väljer Sollentuna kommun att satsa på Ugglo för samtliga förskolor i kommunen.

Att samtliga barn vid förskolorna får tillgång till kvalitativ litteratur är viktigt och det kan vi erbjuda nu, med hjälp av vårt samarbete med Ugglo. Samarbetet kommer också innebära att pedagogerna får en ökad kompetens kring hur de kan arbeta med böcker och språk på många olika sätt, säger Ingmari Brockland, Skolchef förskola i Sollentuna.

Ugglo kombinerar ljudboken och e-boken för att göra det roligt för barn och elever att närma sig läsning och språk. Ugglo används idag i ungefär hälften av landets kommuner.