Hem NYHETER LBS utökar satsning på forskningsbaserad skolutveckling

LBS utökar satsning på forskningsbaserad skolutveckling

Publicerat av: Redaktionen

LBS Kreativa Gymnasiet utökar sin satsning på forskningsbaserad skolutveckling.

I år deltar över 100 medarbetare från olika skolor i ett samarbete med Göteborgs universitet för att stärka det långsiktiga kvalitetsarbetet på skolorna.

LBS utökar satsning på forskningsbaserad skolutveckling

Samarbetet har pågått i fem år och nytt för i år är att hela skolor involveras i satsningen.

Samarbetet tar avstamp i aktionsforskning, som handlar om att få kunskap om den egna praktiken och därigenom förutsättningar att förändra den. De LBS-medarbetare som deltar i satsningen kommer att få metoder och redskap för att kunna planera, genomföra och utvärdera förbättringsåtgärder i sina verksamheter.

– Samarbetet med Göteborgs universitet har varit väldigt framgångsrikt de senaste åren så inför det här läsåret har vi valt en bredare ansats. Tidigare har rektorer utsett några medarbetare som fått delta och sen har dessa fått ansvara för att implementera arbetssättet på sina skolor. Nu får samtliga medarbetare från sex av våra skolor möjlighet att utbilda sig i aktionsforskning, säger Håkan Stenström, kvalitets- och utvecklingsansvarig på LBS.

Regelbunden kompetensutveckling

LBS Kreativa Gymnasiet har ett långsiktigt mål om att alla medarbetare regelbundet ska få kompetensutveckling på vetenskaplig grund. Att utbilda både pedagoger och övriga medarbetare i aktionsforskning är en del i det arbetet.

– Kortfattat kan man säga att aktionsforskning går ut på att pedagoger och annan skolpersonal ska kunna identifiera förbättringsåtgärder i sin egen praktik och sen genomföra dessa med utgångspunkt i forskning. Därefter ska man analysera och utvärdera effekterna av det man gör. På varje skola finns utsedda handledare som har ett särskilt ansvar för att driva arbetet, berättar Håkan Stenström.

De drygt 100 LBS-medarbetarna kommer att träffas på tre så kallade dialogkonferenser under läsåret. Peter Johannesson, lärare och utvecklingsledare på LBS i Göteborg, samt doktorand på Göteborgs Universitet, berättar om hur upplägget på dialogkonferenserna ser ut.

– Dialogkonferenserna inleds med att alla får ta del av teoretiska inspel från universitet. Sen jobbar deltagarna i mindre grupper där de diskuterar hur de har förstått och tolkat teorin. Därefter träffas alla igen för att gå igenom ett praktiskt exempel från en skola, en inblick i hur det kan fungera i verkligheten. Sen är det jobb i mindre grupper igen innan alla träffas för en gemensam avslutning, där vi diskuterar idéer och frågor som har formats under dagen, säger Peter Johannesson, som även har en samordnande roll och ska fungera som metodstöd åt övriga handledare.

– Mellan dialogkonferenserna får deltagarna olika uppgifter, exempel att läsa in sig på aktuell forskning, och jag har kontakt med handledarna på de andra skolorna. I juni, efter de tre dialogkonferenserna, ska vi ha en egen avslutning för att sprida resultaten av årets arbete mellan skolor, säger han.

Skolor ska driva sina egna processer

Tanken är att samarbetet ska resultera i att LBS skolor blir mer självständiga i sitt utvecklingsarbete.

– Det är tanken med all skolutveckling, för att det ska bli riktigt bra är det viktigt att skolan själv äger och driver utvecklingsprocesserna. Det är det som är hela idén med det här upplägget, att universitetet ska ge skolorna förutsättningar och redskap att bli självgående i arbetet med aktionsforskning. Enstaka fortbildningskurser ger sällan önskad effekt, säger Peter Johannesson.

Att ha ena foten inne i skolans vardag, och den andra i universitetets forskningsmiljö, ser Peter Johannesson som en stor förmån.

– För mig är det optimalt. Som lärare och utvecklingsledare får jag ta del av ny forskning, som jag även kan sprida på skolan, och som doktorand och blivande forskare är det oerhört värdefullt att få vara en del av praktiken, säger han.

Håkan Stenström ser fram emot att följa samarbetet under det kommande året.

– Inom LBS ser vi aktionsforskning som en bra väg att gå eftersom det går att koppla till den egna verksamheten på ett väldigt konkret sätt. Den egna praktiken är alltid utgångspunkten vilket innebär att man på nära håll ser och upplever effekterna av de insatser som görs. Det ska bli väldigt spännande att se vilka effekter årets utökade satsning kan ge, säger han.

Här kan du läsa mer om vad aktionsforskning är.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>