Sveriges elevråd – SVEA samlas i Mölnlycke för en bättre och mer demokratisk skola

Sveriges elevråd – SVEA  samlar och stärker elever i demokratiska forum, värnar om elevers rättigheter och arbetar för att representera och föra fram elevers röster.

Sveriges elevråd - SVEA samlas i Mölnlycke för en bättre och mer demokratisk skola 1
200 representanter från elevråd runt om i Sverige samlas i Mölnlycke mellan den 15-17 november.

Mellan den 15-17 november samlas elevråd från hela landet på Hulebäcksgymnasiet och Ekdalaskolan i Mölnlycke för att fatta beslut om organisationens framtid och samtidigt få lära sig mer om hur demokrati fungerar i praktiken.

– På Elevrådskongressen har våra medlemmar makten att bestämma riktningen för SVEAs grundprinciper, verksamhet och utveckling, säger förbundsordförande Jennie Gustafsson. Här får elevråd känna att de har en röst med betydelse, delta i demokratiska beslutsprocesser och nätverka med andra elevråd.

Alla Sveriges elevråd – SVEAs nationella träffar äger rum på skolor runt om i landet, med det är den tredje gången som organisationen arrangerar en nationell träff i Mölnlycke i Härryda kommun.

– Efter två lyckade samarbeten ser vi fram emot att att komma tillbaka till en kommun som ger plats och lägger resurser på ungas organisering. Samarbetet med skolors huvudmän är en viktig förutsättning för att vi som organisation ska kunna stötta och stärka elever och det är otroligt roligt att se hur Härryda kommun satsar på sina ungdomar.