Välkommet återinförande av obligatorisk prao

Företagarna välkomnar att riksdagen idag beslutat om att återinföra praktisk arbetslivsorientering – även kallat prao – som en obligatorisk del av utbildningen för elever i årskurs åtta och nio.

Enligt den nya lagen som träder i kraft vid halvårsskiftet i juli 2018 ska eleverna vara ute i arbetslivet, alternativt praktisera på ett yrkesprogram, under sammanlagt tio dagar.

– Återinförandet av obligatorisk prao är en liten men viktig åtgärd. För eleverna som får erfarenhet av arbetslivet kommer det underlätta deras etablering på arbetsmarknaden längre fram, och det kommer även bidra till kompetensförsörjningen, säger Hanna Cederqvist, sakkunnig i utbildningsfrågor på Företagarna.

I den årliga konjunkturundersökningen Småföretagsbarometern utgjorde svårigheten att hitta kompetenta medarbetare det största tillväxthindret 2017. Men bland företagen som inte lyckas rekrytera är det inte främst högutbildade specialister som efterfrågas, utan medarbetare som är självgående och har rätt attityd.

– Företagen söker medarbetare med rätt attityd som är ansvarstagande och självgående. Då kan prao spela en viktig roll eftersom eleverna får kunskap om både ansvar och förväntningar som möter en i arbetslivet, fortsätter Hanna Cederqvist.

Klicka här för att komma till ett längre uttalande på Företagarnas hemsida.