Fler tar examen i Stockholms stad

Fler går ut gymnasiet med godkända betyg i Stockholms stad. Både pojkarnas och flickornas resultat har förbättrats, men mest pojkarnas.

Fler tar examen i Stockholms stad 1Från läsåret 2018/2019 fick 88 procent av stadens kommunala gymnasieelever ett examensbevis, vilket är två procentenheter fler än året innan. Pojkarna förbättrade sin andel med tre procentenheter och flickorna bidrog med en procentenhet.

-Examensbeviset är avgörande för fortsatta högskolestudier och ökar möjligheterna till framtida försörjning genom anställning. Resultatet är glädjande, inte minst för alla elever och lärare som arbetat hårt för att lyckas, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

För att få examensbevis från ett nationellt gymnasieprogram behöver eleven klara av 2500 kurspoäng. Av samtliga utfärdade examensbevis var 89 procent från högskoleförberedande program och 11 procent från yrkesprogram.